Из опыта преподавания сольфеджио в московской средней специальной музыкальной школе (колледже) имени Гнесиных 
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
484 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-05-17 16:25
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
781.2:37.016 (1)
Muzică (1102)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (2950)
SM ISO690:2012
ЗЕНКИНА, Надежда. Из опыта преподавания сольфеджио в московской средней специальной музыкальной школе (колледже) имени Гнесиных . In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), pp. 213-217. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 2(31) / 2017 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Из опыта преподавания сольфеджио в московской средней специальной музыкальной школе (колледже) имени Гнесиных 

Din experiienţa de predare a solfegiului in şcoala medie specială de muzică (colegiu) „Gnesin” din Moscova

From the expierence of solfeggio teaching at the Gnessin Moscow high special music school (college)

CZU: 781.2:37.016

Pag. 213-217

Зенкина Надежда
 
Московская средняя специальная музыкальная школа (колледж) имени Гнесиных
 
Disponibil în IBN: 13 aprilie 2018


Rezumat

Цель статьи – показать незаменимость сольфеджио для профессионального становления музыканта и практическую пользу предмета в условиях вызовов современных образовательных реформ. В новых условиях сольфеджио должно избавиться от ненужной скучной схоластики, активно влиять на формирование музыкальности: памяти, чувства ритма, гармонического слуха, способности к импровизации мелодий. Особенно важны междисциплинарные взаимодействия сольфеджио: с занятиями в специальном классе, ритмикой, уроками ≪Оркестра Орфа≫, проводимыми в МССМШ имени Гнесиных. Наконец, главной проблемой преподавания сольфеджио является достижение равновесия двух ≪крайностей≫ – знания и умения, теории и практики, без чего невозможно развитие подлинной музыкальности.

Scopul articolului in cauză este de a demonstra că solfegiul, ca obiect indispensabil al formării profesionale a muzicienilor, constituie, in acelaşi timp, şi un obiect de folos real in condiţiile de afirmare a reformelor de invăţămant contemporane. La etapa actuală, solfegiul trebuie să se debaraseze de scolastica netrebuincioasă şi plictisitoare şi să contribuie efectiv la formarea muzicalităţii, precum: gandirea, sentimentul ritmului, auzul armonic, capacitatea de a improviza melodii etc. In acest context, o importanţă deosebită trebuie acordată studierii interacţiunii solfegiului cu obiecte interdisciplinare: studierea ritmului in clase speciale, lecţii cu „Orchestra lui Orff”, desfăşurate in incinta ŞMSM „Gnesin” din Moscova. In fine, o problemă importantă in predarea solfegiului ii revine principiului obţinerii echilibrului dinte cele două „extremităţi” – cunoştinţe şi deprinderi, teorie şi practică – fără de care este imposibilă dezvoltarea muzicalităţii autentice.

The purpose of the article is to show the importance of solfeggio for training a professional musician and the practical use of this discipline under the conditions of some challenges of the contemporary educational reforms. Under these new conditions, solfeggio must exclude useless dull scholasticism, actively influence the development of musicality: memory, sense of rhythm, ear for harmony, ability for melodic improvisation. The interdisciplinary connections of solfeggio and other subjects (rhythmic, special class, Orff’s orchestra, taking place at the Gnessin Special Music School) are especially important at present. The general problem of solfeggio teaching is the unity and balance of two poles: theory and practice, knowledge and ability

Cuvinte-cheie
музыкальное образование, сольфеджио, творчество, теория, практика,

оркестр Орфа