Imaginea Scării in pictura bisericească medievală din Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
610 16
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-19 16:28
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
75.052(478)+75.033(478)+75.052.04 (1)
Pictură (413)
SM ISO690:2012
JABINSCHI, Ion. Imaginea Scării in pictura bisericească medievală din Moldova. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică, 2017, nr. 2(31), pp. 141-148. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 2(31) / 2017 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Imaginea Scării in pictura bisericească medievală din Moldova

Image of Stairs in the medieval church painting from Moldova

CZU: 75.052(478)+75.033(478)+75.052.04

Pag. 141-148

Jabinschi Ion12
 
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
 
Disponibil în IBN: 13 aprilie 2018


Rezumat

In contextul relaţiilor şi interacţiunilor artei murale cu diverse forme artistice plastice şi aplicative, se cere o aprofundare a cunoştinţelor in vederea formării profesioniste a artistului muralist. Un rol important in acest domeniu revine cunoaşterii imaginilor şi simbolurilor din pictura bisericească medievală din Moldova. Articolul dat se axează pe prezentarea şi analiza imaginii Scării

In the context of the relations and interactions of mural art and various forms of plastic and applied arts, a deepening of knowledge for professional training of the mural artist is required; an important role is the knowledge of the images and symbols of the medieval church painting in Moldova. The article focuses on the presentation and image analysis of stairs.

Cuvinte-cheie
scară, imagine, percepţie vizuală, rai, iad,

pictură murală