Haiducii – tipologie distinctivă a dramaturgiei muzicale romaneşti
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
222 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-12-04 20:22
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
782.046.2(478) (1)
Muzică dramatică. Operă (37)
SM ISO690:2012
RADU-ŢAGA, Consuela. Haiducii – tipologie distinctivă a dramaturgiei muzicale romaneşti. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), pp. 59-64. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 2(31) / 2017 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Haiducii – tipologie distinctivă a dramaturgiei muzicale romaneşti

The outlaws – distinctive  typolog y of romanian musical dramaturgy


CZU: 782.046.2(478)
Pag. 59-64

Radu-Ţaga Consuela
 
Universitatea de Arte „George Enescu”, Iaşi
 
Disponibil în IBN: 13 aprilie 2018


Rezumat

Din panoplia personajelor istorice ale spaţiului european s-a desprins, la sfarşitul Evului Mediu, o tipologie cu specific romanesc: haiducii. In ciuda infăptuirii unor acţiuni sangeroase, aceştia au fost eroi pozitivi, in jurul faptelor lor de vitejie brodandu-se numeroase legende. Teatrul popular a preluat tematica socială in jocul dramatic al Jienilor. Odată cu inceputurile muzicii romaneşti culte, tematica vodevilurilor a afirmat figura acelui erou al codrilor. Au urmat tălmăcirile sonore ale baladelor haiduceşti, in cadrul genului coral, ale celui vocal-simfonic, pătrunzand chiar şi in teatrul liric (operă, operetă şi balet). Specificitatea personajului, alături de limbajul, ce a presupus valorificarea folclorului, sunt mărci distincte ale dramaturgiei muzicale romaneşti.

From the panoply of the historical figures of the European space, at the end of the Middle Ages, was detached a typology with Romanian spirit: the outlaws. In spite of some of their bloody actions, they were considered positive heroes, there appeared numerous legends around their courageous deeds. The popular theatre took over the social theme in the dramatic play of the Jienii. At the same time, with the appearance of Romanian religious music, the themes of the vaudeville (light comedy) affirmed that outlaws` figure. Resounding translations of outlaws’ ballads, fallowed both in choral and vocal symphonic genres, as well as in the lyrical theatre (opera, operetta and ballet). The specificity of the character alongside with the musical language that presumes the capitalization of folklore are distinctive marks of Romanian musical dramaturgy.

Cuvinte-cheie
haiduc, cor, voce bărbătească,

teatru