Formarea competenţelor artistico-plastice la elevi prin joc. Repere metodologice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
457 8
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-26 10:46
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.016:7]:793.7 (1)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (3012)
ARTE. RECREAȚIE. DISTRACȚII. SPORT (4136)
Divertisment. Jocuri. Sport (1289)
SM ISO690:2012
JABINSCHI, Tatiana. Formarea competenţelor artistico-plastice la elevi prin joc. Repere metodologice. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), pp. 275-279. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 2(31) / 2017 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Formarea competenţelor artistico-plastice la elevi prin joc. Repere metodologice

Development of artistic-plastic skills in students through games. methodolog ic outline

CZU: 37.016:7]:793.7

Pag. 275-279

Jabinschi Tatiana12
 
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 12 aprilie 2018


Rezumat

Prezenta lucrare reflectă unele aspecte şi căi de interpretare a formelor şi metodelor de formare şi dezvoltare a multiplelor abilităţi şi percepţii artistico-plastice la elevi in crearea lucrărilor in materie de ceramică. In activitatea instructiv-artistică un rol important il ocupă aplicarea jocului ce contribuie la organizarea activităţii de cunoaştere şi dezvoltare a capacităţilor psiho-motorice. Definirea semnelor şi simbolurilor prin tehnica Brainstorming generează creativitatea şi libertatea artistico-plastică in ceramică. Asaltul de idei devine un joc care se transpune ulterior in diversitatea de lucrări, creand abilitatea de flexibilitate şi ingeniozitate, fapt care produce un progres al tanărului intelect bazat pe individualitate personală.

The present work reflects some aspects and ways of interpreting the forms and methods of training and developing the pupils’ multiple skills and artistic-plastic perceptions in creating pottery works. An important role in the teaching-artistic process consists in applying a game-like instruction that contributes to the organization of cognitive activity and development of psycho-motoric competences. Explaining symbols and signs via Brainstorming generates creativity and artistic-plastic liberty in pottery practice. The assault of ideas becomes a game which turns into a diversity of pottery works, developing such abilities as creativity and flexibility. This leads to the active development of the young intellect based on its personal individuality.

Cuvinte-cheie
competenţe artistico-plastice,

abilităţi creative, creativitate, joc creativ, percepţie, simbol