Câteva reflecții pe marginea conceptului de valoare socială
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
167 23
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-31 15:36
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
340.111.5:316.6 (1)
Tipuri și forme ale dreptului (551)
Psihologie socială (437)
SM ISO690:2012
ICHIM, Gabriel; POSTU, Ion. Câteva reflecții pe marginea conceptului de valoare socială. In: Studii Juridice Universitare. 2016, nr. 3-4(35-36), pp. 143-148. ISSN 1857-4122.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studii Juridice Universitare
Numărul 3-4(35-36) / 2016 / ISSN 1857-4122

Câteva reflecții pe marginea conceptului de valoare socială


CZU: 340.111.5:316.6
Pag. 143-148

Ichim Gabriel, Postu Ion
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 5 aprilie 2018


Rezumat

The researchers have given a central place to the notion of „value“ in the field of Law, being the fact that Law is a normative science. A variety of definitions and interpretations have been given to this notion. In socio-human field the value frequently means general and abstract principles, the finalities of Law. In conclusion of our paper there can be found the definition of social values and their dynamics in the contemporary world.
 

Noțiunea de „valoare“ ocupă un loc central în drept, dreptul fiind o știință normativă. Valorii le-au fost date o varietate de definiții și interpretări, dar în disciplinele socio-umane, cea mai frecventă, este aceea de principii generale și abstracte, de finalități ale dreptului. În concluzia lucrării a fost dată o definiție valorilor sociale și dinamicii lor în lumea contemporană.
 

Cuvinte-cheie
valoare, valoare socială, personalitate,

aprecierile valorii sociale, ideal și valoare

BibTeX Export

@article{ibn_96101,
author = {Zasuha, I.V. and Novițkii, V.P. and Griscenko, S.N. and Grișcenko, N.P.},
title = {<p>Влияние условий выращивания и откорма свиней на показатели и химический состав продуктов убоя</p>},
collection = {Zootehnie şi Biotehnologii agricole },
year = {2018},
volume = {Vol. 52(2)},
pages = {156-160},
abstract = {(EN) <p>The results оf studіes оn the slaughter and meat qualіty sebaceоus feedіng yоung pіgs genоtype dependіng оn current cоndіtіоns. As a result оf studіes fоund that keepіng yоung pіgs durіng rearіng and fattenіng cоmpletely slіt іn the flооr and іmmutable deep straw beddіng іn rооms wіth cоntrоlled mіcrоclіmate, cоmpared wіth pet partіally slіt оn the flооr, іncrease theіr slaughter weіght, carcass yіeld, quantіty meat and carcass qualіty.</p>},
url = {https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/96101},
keywords = {yоung pіgs, feedіng, hоusіng cоndіtіоns, cоal qualіty, cоmpоsіtіоn pоrk}
}