Securitatea criminologică a întreprinderii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
148 7
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-08 19:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.9 (472)
Criminologie. Ştiinţe penale. Criminalistică (469)
SM ISO690:2012
BUJOR, Valeriu; CLAŞEVICI, Andrei. Securitatea criminologică a întreprinderii. In: Studii Juridice Universitare. 2016, nr. 3-4(35-36), pp. 133-140. ISSN 1857-4122.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studii Juridice Universitare
Numărul 3-4(35-36) / 2016 / ISSN 1857-4122

Securitatea criminologică a întreprinderii


CZU: 343.9
Pag. 133-140

Bujor Valeriu1, Claşevici Andrei2
 
1 Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 5 aprilie 2018


Rezumat

In the paper systematized and explains the main concepts and features of criminological security in the public and private sectors and safety criminological private economic enterprise, based on studies in the literature. Some solutions are proposed concerning the involvement of forces and means to ensure the security criminological for private sector.
 

În lucrare sunt sistematizate și expuse principalele noţiuni și caracteristici ale securităţii  criminologice în domeniul public și privat, securităţii criminologice private și securităţii întreprinderii, reieșind din studiile efectuate în literatura de specialitate. Sunt propuse soluţii rivind implicarea forţelor și mijloacelor în vederea asigurării securităţii criminologice în sectorul privat.
 

Cuvinte-cheie
securitate criminologică, securitate economică,

securitate criminologică a întreprinderii, securitate criminologică privată