Reglementarea juridică a dreptului de a se afilia la sindicate
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
198 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-05-05 21:41
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
349.2:331.105.44 (5)
Ramuri speciale ale dreptului. Alte probleme de drept (654)
Teoria și organizarea muncii. Relațiile dintre întreprinderi și angajați (221)
SM ISO690:2012
BAEŞU, Valeriu. Reglementarea juridică a dreptului de a se afilia la sindicate. In: Studii Juridice Universitare. 2016, nr. 3-4(35-36), pp. 83-92. ISSN 1857-4122.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studii Juridice Universitare
Numărul 3-4(35-36) / 2016 / ISSN 1857-4122

Reglementarea juridică a dreptului de a se afilia la sindicate


CZU: 349.2:331.105.44
Pag. 83-92

Baeşu Valeriu
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 5 aprilie 2018


Rezumat

Unions representing some independent legal entities established to protect and promote the
professional, economic, social, cultural and sporting interests of their members — employees,
public servants, other professionals or individuals under qualification — stipulated in the labor
laws domestic and international documents, and in collective labor contracts that it operates
according to their statutes.
 

Sindicatele reprezintă niște persoane juridice independente constituite în scopul apărării si 
 promovării intereselor profesionale, economice, sociale, culturale si sportive ale membrilor lor
— salariați, funcționari publici, alți profesioniști sau persoane în curs de calificare — prevăzute
în legislația muncii interna si în documentele internaționale, precum si în contractele colective
de munca, ce își desfășoară activitatea potrivit statutelor proprii.
 

Cuvinte-cheie
drepturi economice ale omului, dreptul de afi liere în sindicate, contracte colective, documente internaționale, propuneri de lege ferenda,

legislația muncii