State policy of innovation - oriented SMEs development: in case of the Republic of Moldova.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
720 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-24 10:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.895:338(478) (46)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (880)
Situație economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producție. Servicii. Prețuri (1914)
SM ISO690:2012
LEVIŢCAIA, Alla; GHENOVA, Svetlana; CURAXINA, Svetlana. State policy of innovation - oriented SMEs development: in case of the Republic of Moldova.. In: Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS). 2015, nr. 1(1), pp. 39-48. ISSN 2537-6179.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Numărul 1(1) / 2015 / ISSN 2537-6179 /ISSNe 1857-436X

State policy of innovation - oriented SMEs development: in case of the Republic of Moldova.


CZU: 001.895:338(478)
Pag. 39-48

Leviţcaia Alla, Ghenova Svetlana, Curaxina Svetlana
 
Comrat State University
 
Disponibil în IBN: 3 aprilie 2018


Rezumat

In this paper, an analysis of government programs to support innovation development in the Republic of Moldova. Existing program of collaboration and cooperation between business and science and implementing a program of grants for the development of innovative SMEs under the leadership of the Academy of Sciences of Moldova. Emphasizes the importance of decentralization existing National Innovation System, necessity of its connections with regional emerging innovation systems. As an example the experience of the Innovative Educational cluster with the leading role of innovation incubator “InnoCenter” of the Comrat State University. Since 2012, Innovation incubator implements innovation projects and developing the infrastructure both inside and outside of the university borders - in close cooperation with the main actors of the regional innovation space.  

Cuvinte-cheie
innovation policy, innovative development, Republic of Moldova.

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-60994</doi_batch_id>
<timestamp>1638264890</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Academia de Studii Economice din Moldova</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)</full_title>
<issn media_type='print'>25376179</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2015</year>
</publication_date>
<issue>1(1)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>State policy of innovation - oriented SMEs development: in case of the Republic of Moldova.</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Alla</given_name>
<surname>Leviţcaia</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Svetlana</given_name>
<surname>Ghenova</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Svetlana</given_name>
<surname>Curaxina</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2015</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>39</first_page>
<last_page>48</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>