Asistenţa externă şi rolul acesteia în modernizarea administraţiei publice în Republica Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
160 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-04-03 15:16
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
339.732.2:351/354(478) (1)
Finanțe internaționale (125)
Activități specifice administrației publice (534)
Administrația de nivel inferior. Administrație locală. Administrație municipală. Autorități locale (1304)
Administrația de nivel mijlociu. Administrația regională. provincială. Organe administrative regionale (2078)
Administrația de nivel superior. Administrație centrală (2931)
SM ISO690:2012
PRISACARI, Maria. Asistenţa externă şi rolul acesteia în modernizarea administraţiei publice în Republica Moldova. In: Teoria şi practica administrării publice. 20 mai 2016, Chișinău. Chisinau, Moldova: S.C. „Garamont-Studio” S.R.L., 2016, pp. 90-92. ISBN 978-9975-3019-6-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Teoria şi practica administrării publice 2016
Conferința "Teoria şi practica administrării publice"
Chișinău, Moldova, 20 mai 2016

Asistenţa externă şi rolul acesteia în modernizarea administraţiei publice în Republica Moldova

Foreign aid and its role in the modernization of public administration in the Republic of Moldova

Внешняя помощь и ее роль в модернизации публичного управления в Республике Молдова


CZU: 339.732.2:351/354(478)
Pag. 90-92

Prisacari Maria
 
Academia de Administrare Publică
 
Disponibil în IBN: 1 aprilie 2018


Rezumat

The prospect of European integration has come with new challenges for the entire Moldovan society, especially for local and central authorities, their capacity to absorb assistance being of great importance in the social and economic development of the country.  In this context, the present study aims to achieve a description and analysis of the ”external assistance” concept, on the other hand to present the impact of external assistance on the modernization of public administration in the Republic of Moldova.