Общественное доверие к органам национальной полиции как ключевой фактор эффективности правоохранительной системы
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
161 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
351.74(477) (44)
Activități specifice administrației publice (583)
SM ISO690:2012
КУБАЕНКО, Андрей. Общественное доверие к органам национальной полиции как ключевой фактор эффективности правоохранительной системы. In: Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), pp. 80-84. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 3/2(315) / 2018 / ISSN 1810-309X

Общественное доверие к органам национальной полиции как ключевой фактор эффективности правоохранительной системы

Trustful attitude to the national police as a main factor of the effectiveness in enforcement system law.


CZU: 351.74(477)
Pag. 80-84

Кубаенко Андрей
 
Одесский государственный университет внутренних дел
 
Disponibil în IBN: 30 martie 2018


Rezumat

В статье рассматривается уровень общественного доверия и поддержки граждан к работе органов Национальной полиции, а также степень удовлетворенности их деятельностью. Автор указывает причины снижения уровня доверия к органам полиции. На основе статистической информации и результатов социологических опросов выявлены основные факторы, влияющие на доверие к органам Национальной полиции Украины. Установлено, что высокое доверие к органам полиции способствует взаимодействию населения с правоохранительными органами и общественными формированиями в противодействии преступности.

 In the article considered the level of the public trust and support from citizen side to the National Police work and degree of satisfaction with their activities as well. Author in the article indicates the reasons for reducing the trust level to the police. On the basis of statistical information and results of sociological surveys were identified the main factors influencing trust to the National Police of Ukraine. It has been established, that high trust to police is forces promotes the interaction of the population with enforcement law and civic groups in combating crime.

Articolul ia în considerare nivelul încrederii și sprijinului cetățenilor față de activitatea organelor Poliției Naționale, precum și gradul de satisfacție față de activitățile lor. Autorul indică motivele scăderii nivelului de încredere în poliție. Pe baza informațiilor statistice și a rezultatelor studiilor sociologice, principalii factori care au influențat credibilitatea organelor Poliției Naționale a Ucrainei au fost dezvăluiți. S-a stabilit că o înaltă încredere în forțele de poliție facilitează interacțiunea populației cu agențiile de aplicare a legii și organizațiile publice în combaterea criminalității.

Cuvinte-cheie
органы полиции,

система правоохранительных органов, реформа системы органов полиции, оценка эффективности деятельности органов полиции, доверие к органам полиции.