Diagnosticarea timpurie a stărilor precanceroase ale cavităţii orale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
930 88
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-05 00:09
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.31-018-006-07 (1)
Stomatologie. Cavitatea bucală. Gură. Boli ale gurii şi dinţilor (436)
SM ISO690:2012
NĂSTASE, Corneliu, TEREHOV, Alexei, NICOLAU, Gheorghe, BURLACU, Valeriu, GNATIUC, Pavel, ŞESTOVSCHI, Mihai. Diagnosticarea timpurie a stărilor precanceroase ale cavităţii orale. In: Medicina stomatologică , 2017, nr. 4(45), pp. 16-19. ISSN 1857-1328.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Medicina stomatologică
Numărul 4(45) / 2017 / ISSN 1857-1328

Diagnosticarea timpurie a stărilor precanceroase ale cavităţii orale

Early diagnosis of precancerous conditions of the oral cavity

CZU: 616.31-018-006-07

Pag. 16-19

Năstase Corneliu1, Terehov Alexei1, Nicolau Gheorghe1, Burlacu Valeriu1, Gnatiuc Pavel1, Şestovschi Mihai2
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Policlinica Stomatologică Republicană
 
Disponibil în IBN: 28 martie 2018


Rezumat

Studiul prezentat readuce în discuţie actualitatea problemei diagnosticării cвt mai timpurii a unor cazuri de leziuni și stări precanceroase ale mucoasei orale și ale marginii roșii a buzelor la un stadiu incipient al bolii, ceea ce poate influenţa semnificativ șansele de supravieţuire a pacienţilor și calitatea vieţii lor. Există o creștere a incidenţei leziunilor precanceroase ale membranei mucoase orale și a vermillionului. Medicul dentist trebuie să manifeste vigilenţă oncologică atunci cвnd examinează pacienţi care au apelat la oarecare consultaţie stomatologică. Dacă pacientul examinat este suspectat de oncologie, pacientul trebuie să fie referit la serviciul oncologic existent pentru consultare și examinare

The study presents the issue of early diagnosis of cases of precancerous lesions and conditions of the oral mucosa and vermilion border at an early stage of the disease, which can significantly influence patients’ chances of survival and the quality of their lives. There is an increase in the incidence of precancerous lesions of the oral mucous membrane and vermillion. The dentist must show oncological vigilance when examining patients seeking any dental care. If a patient examined is suspected of oncology, he should be referred to the existing oncological service for consultation and examination.  

Cuvinte-cheie
cheie: stări precanceroase, vigilenţă oncologică.