Politici educaționale – dimensiune a conexiunii și continuității între cicluri ale  învățământului superior
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
416 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-22 09:37
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.014.5:378 (2)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (2316)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1591)
SM ISO690:2012
PAIU, Mihai; REPIDA, Tatiana; ŢURCANU, Carolina. Politici educaționale – dimensiune a conexiunii și continuității între cicluri ale  învățământului superior. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2017, nr. 9(109), pp. 3-7. ISSN 1857-2103.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Politici educaționale – dimensiune a conexiunii și continuității între cicluri ale  învățământului superior

Educational policies – dimension of connection and continuity between higher education cycles


CZU: 37.014.5:378
Pag. 3-7

Paiu Mihai, Repida Tatiana, Ţurcanu Carolina
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 21 martie 2018


Rezumat

În articol sunt abordate unele componente ale politicilor educaţionale ca dimensiune indispensabilă în asigurarea conexiunii şi continuităţii între ciclurile învăţământului superior în contextul necesităţii de a adapta formarea profesio-nală la cerinţele pieţei muncii. Este specificat rolul şi importanţa acordării serviciilor de sprijin în proiectarea carierei, accentul fiind pus pe prioritatea acestora în formarea şi dezvoltarea unei culturi antreprenoriale în cadrul învăţământului universitar.

The article discusses some components of educational policies as an indispensable dimension in ensuring the connection and continuity between higher education cycles in the context of the need to adapt vocational training to the requirements of the labor market, the role and importance of providing career support services such as the necessity and priority for university education in the formation and development of an entrepreneurship culture.

Cuvinte-cheie
politici educaţionale, piaţa muncii, proiectarea carierei,

cicluri de învăţământ, cultură antreprenorială.