Analiza laturii obiective a infracțiunii de poluarea apei din perspectiva atribuirii componenței formale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
116 7
Ultima descărcare din IBN:
2018-11-09 13:49
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.23:349.6 (4)
Drept penal în general (290)
Ramuri speciale ale dreptului. Alte probleme de drept (561)
SM ISO690:2012
ARDELEAN, Grigore; BOŞCANEANU, Marcel. Analiza laturii obiective a infracțiunii de poluarea apei din perspectiva atribuirii componenței formale. In: Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3(315), pp. 29-35. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 3(315) / 2018 / ISSN 1810-309X

Analiza laturii obiective a infracțiunii de poluarea apei din perspectiva atribuirii componenței formale

Analysis objective side of the offense of water pollution the light award molded component


CZU: 343.23:349.6
Pag. 29-35

Ardelean Grigore, Boşcaneanu Marcel
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 19 martie 2018


Rezumat

În materia răspunderii de mediu se consideră că e mult mai rațional a se interveni prin măsuri față de acțiunile ce au determinat afectarea calității apei (poluare), fapt care generează un risc iminent de daune, decât pentru daunele deja cauzate, ținând cont de ireversibilitatea factorilor de mediu degradați. Acest lucru ar fi posibil doar în cazul atribuirii infracțiunii de poluarea apei (art.229 CP RM) - componență formală.

Responsibility environmental considers it more rational to intervene with measures to actions that caused impairment of water quality (pollution), which creates an imminent risk of damage than the damage already caused, given the irreversibility factors environment degraded. This would be possible only in case of water pollution offense of formal composition.

Cuvinte-cheie
poluare, mediu, resurse acvatice,

consecințe prejudiciabile, circumstanțe agravante, pedeapsă penală, infracțiune consumată.