Cîteva reflecţii despre noi şi migraţie
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
617 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-15 14:36
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[314.7+316.356.2-053.2](478) (1)
SM ISO690:2012
CHIRCĂ, Sergiu. Cîteva reflecţii despre noi şi migraţie. In: Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională. 2007, nr. 5-6(46), pp. 2-10. ISSN 1810-6455.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Numărul 5-6(46) / 2007 / ISSN 1810-6455

Cîteva reflecţii despre noi şi migraţie

CZU: [314.7+316.356.2-053.2](478)
Pag. 2-10

Chircă Sergiu
 
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013