Eficacitatea sistemului de fertilizare a culturilor de câmp în asolamentul din stepa Bălţului
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
260 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-07 10:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
631.811 (52)
Îngrășăminte chimice și naturale. Îmbogățirea solului. Stimularea creșterii. Stimulanți pentru plante (235)
SM ISO690:2012
BOINCEAN, Boris; STADNIC, Stanislav. Eficacitatea sistemului de fertilizare a culturilor de câmp în asolamentul din stepa Bălţului. In: Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană. 6-7 septembrie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2017, pp. 35-41. ISBN 978-9975-71-927-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană 2017
Conferința "Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană"
Chișinău, Moldova, 6-7 septembrie 2017

Eficacitatea sistemului de fertilizare a culturilor de câmp în asolamentul din stepa Bălţului


CZU: 631.811
Pag. 35-41

Boincean Boris12, Stadnic Stanislav21
 
1 Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 14 martie 2018


Rezumat

Crop yields under the influence of different systems of fertilization are represented in the crop rotation (vetch and oats for green mass – winter wheat – sugar beet – corn for grain – spring barley – sunflower) in average for the last 6 years (2011-2016). The yields of all crops have increased significantly under the influence of all systems of fertilization relatively to unfertilized plots. Only mineral fertilizers or their supplementation to organic fertilizers didn’t increase significantly the yields of crops relatively to organic fertilizers.

Cuvinte-cheie
Field Crops, systems of fertilization, Crop rotation,

productivity of crop rotation