О специфике юго-западной группы древнерусских створчатых браслетов
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
424 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-08-18 00:14
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
930.25:739.2(47) (1)
Arhivistică. Arhive (20)
Arte plastice (283)
SM ISO690:2012
РЯБЦЕВА, Светлана. О специфике юго-западной группы древнерусских створчатых браслетов. In: Patrimoniul spiritual şi istorico-cultural al ruşilor din Moldova. 23 martie 2016, Chișinău. Chișinău: "Notograf Prim" SRL, 2016, pp. 81-85. ISBN 978-9975-84-050-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Patrimoniul spiritual şi istorico-cultural al ruşilor din Moldova 2016
Conferința "Patrimoniul spiritual şi istorico-cultural al ruşilor din Moldova"
Chișinău, Moldova, 23 martie 2016

О специфике юго-западной группы древнерусских створчатых браслетов


CZU: 930.25:739.2(47)
Pag. 81-85

Рябцева Светлана
 
Институт культурного наследия АНМ
 
Disponibil în IBN: 6 martie 2018