Valorificarea potențialului culturii tradiționale – o soluție pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
359 58
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-02 17:08
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[008+398](478) (5)
Civilizație. Cultură. Progres (280)
Folclor propriu-zis (239)
SM ISO690:2012
GHILAŞ, Victor; DOLGHI, Adrian. Valorificarea potențialului culturii tradiționale – o soluție pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova. In: Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări. 23-24 mai 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: "Notograf Prim" SRL, 2017, p. 26. ISBN 978-9975-84-028-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări 2017
Conferința "Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări"
Chișinău, Moldova, 23-24 mai 2017

Valorificarea potențialului culturii tradiționale – o soluție pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova


CZU: [008+398](478)
Pag. 26-26

Ghilaş Victor, Dolghi Adrian
 
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
 
Disponibil în IBN: 3 martie 2018Teza

Republica Moldova dispune de un patrimoniu cultural și istoric valoros, parțial valorificat in domeniul social-economic și științific. Cercetarea patrimoniului cultural din Republica Moldova este axată in prezent pe următoarele principii: știința pentru cunoaștere și știința pentru educație. Comunicarea propune un concept nou privind schimbarea paradigmei și a conținutului cercetărilor in direcția: știința pentru dezvoltarea societății. Tradițional, patrimoniul cultural este valorificat mai mult in plan estetic, agremental și recreativ de grupuri inguste de persoane. Importanța patrimoniului cultural pentru dezvoltarea societății contemporane nu este conștientizată de comunitate, mediul de afaceri, politic, parțial doar de cel intelectual. O cauză importantă o reprezintă și atenția scăzută a cercetătorilor patrimoniului cultural asupra impactului studiilor lor asupra societății; de asemenea, abordarea unor teme de cercetare inguste cu un caracter aplicativ slab profilat și fără o diseminare largă a rezultatelor. Cercetările privind valorificarea patrimoniului cultural in calitate de factor al dezvoltării durabile sunt abordări actuale și de perspectivă in țările Uniunii Europene. In Republica Moldova astfel de abordări sunt o noutate. Ramurile economiei naționale, legate indirect de patrimoniu au nevoie de sprijin științifico-metodologic accesibil. Turiștii interni și externi au nevoie de suport informațional și enciclopedic despre patrimoniul cultural al Republicii Moldova pentru satisfacerea interesului cultural și științific. Interconexiunea și abordarea complexă, interdisciplinară a acestor probleme ar permite soluționarea unui șir de probleme și ar impulsiona unele ramuri ale economiei deosebit de importante și cu impact major, de exemplu, turismul in Republica Moldova. Aceasta, credem, ar motiva cercetătorii să acorde o atenție sporită sistematizării rezultatelor investigării patrimoniului cultural și diseminării rezultatelor obținute la scară largă; să elaboreze și să elucideze metodologii de valorificare a patrimoniului in domeniul educațional, social-economic. In vederea realizării acestor obiective imperative pentru Republica Moldova, considerăm necesar implementarea programului de stat Valorificarea potențialului culturii tradiționale in dezvoltarea Republicii Moldova.