Cercetările arheologice din stațiunea musteriană Tețcani X (2015–2016)
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
524 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-08-26 20:45
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
902/904(478) (74)
Arheologie (791)
Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități (1786)
Vestigii culturale ale diferitelor perioade istorice (2895)
SM ISO690:2012
BURLACU, Vitalie; VIŞNEAŢKII, Leonid; VOSKRESENSKAYA, Ekaterina. Cercetările arheologice din stațiunea musteriană Tețcani X (2015–2016). In: Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare. Ediția 9, 30-31 mai 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: "Notograf Prim" SRL, 2017, pp. 22-23. ISBN 978-9975-84-030-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9, 2017
Conferința "Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare"
Chișinău, Moldova, 30-31 mai 2017

Cercetările arheologice din stațiunea musteriană Tețcani X (2015–2016)

CZU: 902/904(478)

Pag. 22-23

Burlacu Vitalie1, Vişneaţkii Leonid2, Voskresenskaya Ekaterina3
 
1 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM,
2 Institutul de Istorie a Culturii Materiale, Academia Rusă de Științe,
3 Institutul de Geografie al AȘR
 
Disponibil în IBN: 27 februarie 2018Teza

In anii 2015–2016 au fost reluate investigațiile arheologice in cadrul stațiunii musteriene Tețcani X, situată la cca 0,3 km spre nord-vest de localitatea omonimă, pe locul unei cariere ilicite de extragere a calcarului, care a distrus 2/3 din așezare. In această perioadă a fost cercetată o suprafață de aproximativ 6 m.p. Nivelul cultural in situ a fost localizat intr-un strat de calcar de nuanță roșcatinchisă cu grosimea de cca 1 m. Materialul litic, resturile faunistice și cărbunele de lemn au fost fixate la adancimea de 6,9-7,15 m. In urma cercetărilor a fost descoperită o colecţie bogată de artefacte, care numără 1193 de piese litice, șase percutoare din gresie, cca 2000 de microașchii, două fragmente de molar de Bison priscus și două fragmente de coapsă(?). Menţionăm că din inventarul litic tipologic se desprind 35 de nuclee (majoritatea aplatisate, cu o latură și un talon de percuție, fiind utilizate pentru obținerea așchiilor de tip point), 200 de așchii de tip levallois și 19 unelte (cinci racloare, două gratoare atipice, un cuțit de tip Kostenki şi 11 așchii și lame cu retușă). Pentru confecționarea artefactelor a fost utilizat silex negru și cafeniu deschis. In baza indicilor tehnici ai faţetării și lamelării a fost posibil de stabilit că industria litică din stațiunea Tețcani X este identică atat cu cea de la Ripiceni-Izvor (nivelurile 1-3 musteriene) de pe Prutul de Mijloc, cat și cu cele din stațiunile Molodova I, V (nivelurile musteriene) de pe Nistrul Mijlociu.