Hipercapnia permisivă moderată, indusă pe parcursul anesteziei generale și efectele ei asupra echilibrului acido-bazic: studiu prospectiv, comparativ
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
2061 39
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-28 18:29
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.366-002-072.1-089.5 (1)
Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar (1732)
SM ISO690:2012
RUSU, Victoria, ŢÎGANCIUC, Lilia, RUSU, Petru, CORNOGOLUB, Alexandru, BELÎI, Adrian. Hipercapnia permisivă moderată, indusă pe parcursul anesteziei generale și efectele ei asupra echilibrului acido-bazic: studiu prospectiv, comparativ. In: Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova, 2017, nr. 4(14), pp. 22-30. ISSN 2345-1467.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Numărul 4(14) / 2017 / ISSN 2345-1467

Hipercapnia permisivă moderată, indusă pe parcursul anesteziei generale și efectele ei asupra echilibrului acido-bazic: studiu prospectiv, comparativ

Moderate permissive hypercapnia, induced during general anesthesia and its effects on acid-base balance: prospective, comparative study

CZU: 616.366-002-072.1-089.5

Pag. 22-30

Rusu Victoria12, Ţîganciuc Lilia1, Rusu Petru12, Cornogolub Alexandru21, Belîi Adrian2
 
1 Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
 
Disponibil în IBN: 25 februarie 2018


Rezumat

Cu toate că pacienții ASA 1-2, beneficiari de colecistectomie laparoscopică programată, ventilați pulmonar artificial intraanestezic în hipercapnie permisivă indusă, prezintă valori ale parametrilor echilibrului acido-bazic orientate spre acidoză semnificativ mai frecvent și mai accentuate decât pacienții ventilați în normocapnie, acestea nu ating o semnificație clinică, care să necesite vreo intervenție corectivă și sunt rapid reversibile după revenirea la normocapnie. (2) Tulburările acido-bazice intraoperatorii, indiferent de modul de ventilare pulmonară artificială, aplicată în studiu, sunt favorizate de postul preoperator prelungit, deshidratarea preoperatorie a pacienților, BPOC, insuficiența cardiacă congestivă, hipertensiunea arterială și insuficiența renală cronică. (3) Capnometria poate fi utilizată în locul gazometriei sanguine arteriale pentru dirijarea capniei intraanestezice, având acuratețe diagnostică similară la contingentul menționat de pacienți, dar și avantajul noninvazivității și continuității afișării valorilor.

(1) Although patients with ASA 1-2, scheduled laparoscopic cholecystectomy, ventilated artificially, intraanesthetic, in induced permissive hypercapnia, have acid-base parameters oriented to acidosis more frequently and more pronounced than those ventilated in normocapnia, this do not achieve clinical significance requiring any corrective intervention and are rapidly reversible after returning to normocapnia. (2) Intraoperative acid-basic disorders, regardless of artificial pulmonary ventilation mode applied in the study, are favored by prolonged pre-operative post, pre-operative dehydration of patients, COBP, congestive heart failure, hypertension and chronic renal failure. (3) Capnometry may be used in place of blood arterial gasometry for the management of intra-anesthesic capnia, with similar diagnostic accuracy to the mentioned patient population, but also the benefit of non-invasiveness and continuity in the display of values

Cuvinte-cheie
echilibrul acido-bazic, hipercapnie permisivă, hipercapnia indusă intraanestezic.,

colecistectomie laparoscopică