Evenimente juridice și eficientizarea activității de aplicare a dreptului
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
171 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-04 19:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
340.13 (120)
Tipuri și forme ale dreptului (557)
SM ISO690:2012
MANŢUC, Elena. Evenimente juridice și eficientizarea activității de aplicare a dreptului. In: Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1(313), pp. 16-19. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 1(313) / 2018 / ISSN 1810-309X

Evenimente juridice și eficientizarea activității de aplicare a dreptului

Legal events and efficiency of the application of law


CZU: 340.13
Pag. 16-19

Manţuc Elena
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 24 februarie 2018


Rezumat

Guvernarea democratică în permanentă dezvoltare necesită o aplicare mai amplă, flexibilă și eficientă a normelor juridice. Dinamica proceselor sociale obligă la stabilirea direcției strategice prioritare de dezvoltare a statului orientată spre crearea unui sistem stabil de continuitate a puterii de stat cu obiectivul unei creșteri semnificative a eficienței aplicării dreptului. Optimizarea și modernizarea activității de aplicare a dreptului depășesc hotarele juridice prin semnificația eticomorală, aceasta din urmă fiind o trăsătură inevitabilă a unui stat de drept. Astfel, prin intermediul unei modernizări reușite în domeniul organizării și funcționării sistemului autorităților publice, are loc eficientizarea activității de aplicare a normelor juridice din partea acestor autorități.

The democratic governance in constant development requires a wider, flexible and effective enforcement of law. The dynamics of social processes oblige to establish the strategic direction of state development, aimed at creating a stable system of continuity of state power with the objective of a significant increase in the efficiency of the application of law. The optimization and modernization of the law enforcement activity go beyond legal boundaries by acquiring an ethical and moral significance, the latter being an inevitable feature of a rule of law. Thus, through a successful modernization in the field of organization and functioning of the public authorities system, the law enforcement activity of these authorities becomes more efficient.

Cuvinte-cheie
activitatea de aplicare a dreptului, modificări legislative, sistemul juridic național.,

eficienţă, modernizare, reforma