Pretabilitatea la irigație a apelor de suprafață din raionul Ialoveni
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
518 7
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-01 15:45
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
556.5:631.67(478) (1)
Hidrosfera. Apa în general. Hidrologie (200)
Ameliorații. Îmbunătățiri funciare și agricole (93)
SM ISO690:2012
ROZLOGA, Iurii; FILIPCIUC, Vladimir; JELEAPOV (CHIŞCIUC), Ana. Pretabilitatea la irigație a apelor de suprafață din raionul Ialoveni. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2017, nr. 4(47), pp. 59-65. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 4(47) / 2017 / ISSN 1857-0461

Pretabilitatea la irigație a apelor de suprafață din raionul Ialoveni

Suitability for irrigation of surface waters from Ialoveni district


CZU: 556.5:631.67(478)
Pag. 59-65

Rozloga Iurii, Filipciuc Vladimir, Jeleapov (Chişciuc) Ana
 
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
 
Disponibil în IBN: 21 februarie 2018


Rezumat

Apele de suprafață din teritoriul cercetat, prezente prin râuri interioare (mici), lacuri de acumulare și iazuri, se caracterizează printr-o diversitate foarte mare a mineralizării și chimismului, fiind influențate puternic de factori naturali și antropici. Obiectivul principal al prezentei lucrări este studierea compoziției chimice și indicatorilor de calitate ai apelor în scopul evaluării pretabilității lor la irigație.

The surface waters in the surveyed area, represented by inner (small) rivers, reservoir lakes and ponds, are characterized by a great diversity of mineralization and chemization, which are strongly influenced by natural and antropic factors. The main objective of the present paper is to know the chemical composition and the water quality indicators in order to assess their suitability for irrigation.

Cuvinte-cheie
mineralizare, Compoziţie chimică, indicatori de calitate,

apă pentru irigație.