Particularitățile manifestării stresului oxidativ indus de cupru (II) la Spirulina platensis
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
597 7
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-30 14:05
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
577.12+579.22+582.26 (1)
Bazele materiale ale vieții. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică (520)
Microbiologie generală (102)
Botanică sistematică (635)
SM ISO690:2012
CEPOI, Liliana. Particularitățile manifestării stresului oxidativ indus de cupru (II) la Spirulina platensis. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2017, nr. 4(47), pp. 39-44. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 4(47) / 2017 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Particularitățile manifestării stresului oxidativ indus de cupru (II) la Spirulina platensis

Peculiarities of Cu(II) induced oxidative stress in Spirulina platensis

CZU: 577.12+579.22+582.26

Pag. 39-44

Cepoi Liliana
 
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 21 februarie 2018


Rezumat

Scopul cercetărilor reflectate în acest articol a constat în evidențierea modificării parametrilor biochimici ai biomasei de spirulină în condiții de stres oxidativ, indus de sulfatul de cupru, și a nivelului de corelare a valorilor parametrilor biochimici cu cele ale marcherului stresului oxidativ – dialdehida malonică. Sulfatul de cupru (II) în cantitate de 5 mg/l produce o stare de stres oxidativ în cultura de Spirulina platensis CNMN-CB-11, confirmat prin reducerea cantității de biomasă și a activității ei antioxidante, creșterea conținutului de lipide totale și de dialdehidă malonică, precum și prin modificări semnificative ale conținutului de proteine și carotenoizi. Între valorile obținute pentru marcherul stresului oxidativ – dialdehida malonică – și conținutul de proteine, lipide și carotenoizi au fost stabilite corelări inverse (coeficientul de corelare având valori de la -0,892 până la -0,756) în condiții de stres oxidativ provocat de prezența ionilor. Valorile testului de reducere a radicalului cation ABTS și a celui de determinare a puterii de reducere a fierului corelează strâns, fiind ambele adecvate pentru evaluarea activității antioxidante a biomasei de spirulină în condiții de stres oxidativ indus.

The purpose of this research paper was to highlight the changes in the biochemical parameters of spirulina biomass under copper sulfate induced oxidative stress. The correlation between these parameters and the level of oxidative stress marker – malondialdehyde was evaluated, as well. The oxidative stress, induced by 5 mg / l copper sulphate (II), has been confirmed in Spirulina platensis CNMN-CB-11 by the decreased amount of biomass and its antioxidant activity, increased total lipid and malondialdehyde content, as well as by significant changes in protein and carotenoid content. Negative correlations (r from -0.892 to -0.756) have been established between the values of the oxidative stress marker - malondialdehyde and the protein, lipid and carotenoid content under oxidative stress. The values obtained using the ABTS assay closely correlated with the values of ferric reducing antioxidant power assay. Both methods are appropriate for assessing the antioxidant activity of spirulina biomass under induced oxidative stress.

Cuvinte-cheie
Spirulina platensis, stres oxidativ, cupru, dialdehida malonică, corelare.,

test ABTS, Test de determinare a puterii de reducere a fierului

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Cepoi, L.E.</dc:creator>
<dc:date>2017-12-29</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p>Scopul cercetărilor reflectate &icirc;n acest articol a constat &icirc;n evidențierea modificării parametrilor biochimici ai biomasei de spirulină &icirc;n condiții de stres oxidativ, indus de sulfatul de cupru, și a nivelului de corelare a valorilor parametrilor biochimici cu cele ale marcherului stresului oxidativ &ndash; dialdehida malonică. Sulfatul de cupru (II) &icirc;n cantitate de 5 mg/l produce o stare de stres oxidativ &icirc;n cultura de <em>Spirulina platensis </em>CNMN-CB-11, confirmat prin reducerea cantității de biomasă și a activității ei antioxidante, creșterea conținutului de lipide totale și de dialdehidă malonică, precum și prin modificări semnificative ale conținutului de proteine și carotenoizi. &Icirc;ntre valorile obținute pentru marcherul stresului oxidativ &ndash; dialdehida malonică &ndash; și conținutul de proteine, lipide și carotenoizi au fost stabilite corelări inverse (coeficientul de corelare av&acirc;nd valori de la -0,892 p&acirc;nă la -0,756) &icirc;n condiții de stres oxidativ provocat de prezența ionilor. Valorile testului de reducere a radicalului cation ABTS și a celui de determinare a puterii de reducere a fierului corelează str&acirc;ns, fiind ambele adecvate pentru evaluarea activității antioxidante a biomasei de spirulină &icirc;n condiții de stres oxidativ indus.</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='en'><p>The purpose of this research paper was to highlight the changes in the biochemical parameters of spirulina biomass under copper sulfate induced oxidative stress. The correlation between these parameters and the level of oxidative stress marker &ndash; malondialdehyde was evaluated, as well. The oxidative stress, induced by 5 mg / l copper sulphate (II), has been confirmed in <em>Spirulina platensis </em>CNMN-CB-11 by the decreased amount of biomass and its antioxidant activity, increased total lipid and malondialdehyde content, as well as by significant changes in protein and carotenoid content. Negative correlations (<em>r </em>from -0.892 to -0.756) have been established between the values of the oxidative stress marker - malondialdehyde and the protein, lipid and carotenoid content under oxidative stress. The values obtained using the ABTS assay closely correlated with the values of ferric reducing antioxidant power assay. Both methods are appropriate for assessing the antioxidant activity of spirulina biomass under induced oxidative stress.</p></dc:description>
<dc:source>Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă  „Akademos” 47 (4) 39-44</dc:source>
<dc:subject>Spirulina platensis</dc:subject>
<dc:subject>stres oxidativ</dc:subject>
<dc:subject>cupru</dc:subject>
<dc:subject>dialdehida malonică</dc:subject>
<dc:subject>test ABTS</dc:subject>
<dc:subject>Test de determinare a puterii de reducere a fierului</dc:subject>
<dc:subject>corelare.</dc:subject>
<dc:title><p>Particularitățile manifestării stresului oxidativ indus de cupru (II) la Spirulina platensis</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>