Calitatea în educaţie: definire şi abordare conceptuală
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
99 20
Ultima descărcare din IBN:
2019-04-03 12:10
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.013 (163)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (1034)
SM ISO690:2012
GHILEŢCHI, Zorina. Calitatea în educaţie: definire şi abordare conceptuală. In: Univers Pedagogic. 2017, nr. 3(55), pp. 19-22. ISSN 1811-5470.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Univers Pedagogic
Numărul 3(55) / 2017 / ISSN 1811-5470

Calitatea în educaţie: definire şi abordare conceptuală

 Quality in education: conceptual defining and approach


CZU: 37.013
Pag. 19-22

Ghileţchi Zorina
 
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM
 
Disponibil în IBN: 14 februarie 2018


Rezumat

Articolul prezent susţine interesul public pentru domeniul calităţii în educaţie, specificând necesitatea de a crea un sistem de criterii unificatoare de evaluare a acesteia. Pentru început se insistă pe explicarea noţiunii-concept, prilej de specificare a confuziei pe care o creează abordarea calităţii în educaţie, mai ales că îi datorăm întâia apariţie în sfera producţiei. Acest fapt impune schimbarea de abordare a noţiuni de calitate în educaţie, care nu admite o percepţie simplistă şi periculoasă gen „input”/„output”, chiar dacă admitem aspectul „economic” al educaţiei, exprimat printr-un cost social / privat.  

The presented article supports public interest for quality domain in education, specificating the necessity of creating a system of united criterias in system evaluation. For the beginning it is insisted to explain the notion-concept, reason of specification the confusion that is created by the quality in education approach, especially that we owe it the first apparition in production. This fact enforces the change in the approach of the quality in education notion, that does not acknowledge a simplistic and dangerous perception like „input”/ „output”, even if we admit the „economical” aspect of education, expressed through a social/ private cost.  

Cuvinte-cheie
educaţie, calitate, evaluare, sistem, asigurare,

indicatori.