Analiza indicatorilor investițiilor brute ale sectorului IMM-urilor în anii 2007-2015.  
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
79 3
Ultima descărcare din IBN:
2018-06-11 17:47
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
330.322.014.2+334.7.012.63/64](478) (1)
Dinamica economică. Circuit economic (135)
Forme de organizare și cooperare în activitatea economică (318)
SM ISO690:2012
IVANOV, Svetlana. Analiza indicatorilor investițiilor brute ale sectorului IMM-urilor în anii 2007-2015.  . In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2017, nr. 1, pp. 34-38. ISSN 1857-3630.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Numărul 1 / 2017 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630

Analiza indicatorilor investițiilor brute ale sectorului IMM-urilor în anii 2007-2015.  

Analysis of gross investments indicators of the SME sector in 2007-2015


CZU: 330.322.014.2+334.7.012.63/64](478)
JEL: D92, E22.
Pag. 34-38

Ivanov Svetlana
 
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 13 februarie 2018


Rezumat

Actualitatea temei constă în importanţa investițiilor pentru viitoarea dezvoltare a afacerilor. Scopul principal al acestui studiu este de a calcula şi de a analiza investițiile brute în active materiale pe termen lung, realizate de sectorul IMM în Republica Moldova. În cadrul studiului au fost aplicate următoarele metode de prelucrare a datelor statistice: metodele de ajustare a datelor, gruparea, serii de timp, indici de lanț. Rezultatul analizei arată că, în ultimii doi ani analizaţi, a avut loc o scădere a volumului investiţilor brute în active materiale pe termen lung ale sectorului IMM.

The actuality of article consists in the importance of investments for the future business development. The aim of this study is to calculate and analyze the gross investments in long term tangible assets realized by the SME sector in Republic of Moldova. In the study were used the following methods of processing statistical data: data adjustment methods, grouping, time series, chain indices. The result of analysis shows that in two last years analyzed has been a decrease in gross investment in long term tangible assets of the SME sector.

Cuvinte-cheie
investiţii brute, clase de mărime a întreprinderii, tipuri de activitate, forme de proprietate,

Sectorul IMM, Republica Moldova.