Abordările metodologice de măsurare şi analiză a şomajului în Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
108 6
Ultima descărcare din IBN:
2019-05-22 20:44
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
331.56(478) (4)
Piața muncii. Piața brațelor de muncă (152)
SM ISO690:2012
ROJCO, Anatolii; IVANOV, Svetlana. Abordările metodologice de măsurare şi analiză a şomajului în Republica Moldova. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2017, nr. 1, pp. 56-62. ISSN 1857-3630.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Numărul 1 / 2017 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630

Abordările metodologice de măsurare şi analiză a şomajului în Republica Moldova

The methodological approaches of measurement and analysis of unemployment in Republic of Moldova


CZU: 331.56(478)
JEL: J64.
Pag. 56-62

Rojco Anatolii, Ivanov Svetlana
 
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 13 februarie 2018


Rezumat

Actualitatea temei este determinată de gravitatea problemei șomajului și necesitatea evaluării diferitor aspecte ale şomajului în Republica Moldova. Scopul studiului constă în evaluarea abordărilor pentru măsurarea gradului și nivelului șomajului și efectuarea analizei diferitor indicatori care caracterizează șomajul în Republica Moldova. În cadrul cercetării au fost utilizate următoarele metode: analogică, comparativă, monografică și statistică. Rezultatul studiului constă în determinarea abordărilor metodologice pentru măsurarea șomajului și analiza aspectelor șomajului, elaborat prin metodologia BIM.   

The relevance of the topic is conditioned by the gravity of the unemployment problem and the need to make an assessment of the various aspects of unemployment in Republic of Moldova. The aim of this study is to evaluate approaches for measuring the degree and the level of unemployment and the analysis of various indicators describing unemployment in Republic of Moldova. Use the following methods: analogy, comparing, monographic, statistical. The result of the study was to determine the methodological approaches to the measurement of unemployment and analysis aspects of unemployment defined by ILO methodology

Cuvinte-cheie
rata șomajului, abordări metodologice pentru măsurarea şomajului, şomajul total şi înregistrat, şomerii conform metodologiei BIM, şomeri înregistraţi.