Doctorul habilitat Teodor Țîrdea la aniversarea de octogenar
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
891 12
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-21 13:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
1(478)(092) (325)
FILOSOFIE. PSIHOLOGIE (2566)
SM ISO690:2012
OJOVANU, Vitalie. Doctorul habilitat Teodor Țîrdea la aniversarea de octogenar. In: Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 3(175), pp. 221-222. ISSN 1957-2294.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Numărul 3(175) / 2017 / ISSN 1957-2294

Doctorul habilitat Teodor Țîrdea la aniversarea de octogenar


CZU: 1(478)(092)
Pag. 221-222

Ojovanu Vitalie
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 11 februarie 2018


Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-59125</cfResPublId>
<cfResPublDate>2017-12-30</cfResPublDate>
<cfVol>175</cfVol>
<cfIssue>3</cfIssue>
<cfStartPage>221</cfStartPage>
<cfISSN>1957-2294</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/59125</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Doctorul habilitat Teodor Ț&icirc;rdea la aniversarea de octogenar</p></cfTitle>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-12-30T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-12-30T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-11371</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-12-30T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-11371</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-11371-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-12-30T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Ojovanu</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Vitalie</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>