Sinteza, structura și proprietățile compușilor coordinativi ai cuprului(II) cu derivații tiosemicarbazonei 8-formilchinolinei
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
282 17
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-22 14:08
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
541.49:546.56:547.497 (2)
Chimie. Cristalografie. Mineralogie (868)
Chimie anorganică (160)
Chimie organică (164)
SM ISO690:2012
STRATULAT, Elena; ŞOVA, Sergiu; PRISACARI, Viorel; DIZDARI, Anna; CORJA, Ion; PUI, Aurel; PALAMARCIUC, Oleg. Sinteza, structura și proprietățile compușilor coordinativi ai cuprului(II) cu derivații tiosemicarbazonei 8-formilchinolinei. In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2017, nr. 6(106), pp. 107-115. ISSN 1814-3237.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Numărul 6(106) / 2017 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X

Sinteza, structura și proprietățile compușilor coordinativi ai cuprului(II) cu derivații tiosemicarbazonei 8-formilchinolinei

Synthesis, structure and properties of copper(II) coordination compounds with 8-formilquinoline thiosemicarbazone derivatives


CZU: 541.49:546.56:547.497
Pag. 107-115

Stratulat Elena1, Şova Sergiu1, Prisacari Viorel2, Dizdari Anna2, Corja Ion1, Pui Aurel3, Palamarciuc Oleg1
 
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
 
Disponibil în IBN: 9 februarie 2018


Rezumat

În acest studiu este descrisă sinteza și analiza cristalografică a compusului coordinativ al cuprului(II) cu tiosemicar-bazona 8-formilchinolinei. În soluţii diluate la temperatura camerei, reactivii organici reacţionează cu ionii de cupru(II) formând compuşi de culoare galbenă, cu raportul de combinare metal:ligand = 1:1. Compusul coordinativ al cuprului(II) cu 4-feniltiosemicarbazona 8-formilchinolinei este caracterizat spectral printr-un maxim de absorbție localizat la at λ =390 nm. Curba de calibrare are un caracter liniar în domeniul de concentraţii ale cuprului 2,5∙10-6 ÷ 4∙10-5 M. 4-fenil-tiosemicarbazona 8-formilchinolinei a fost propusă în calitate de reactiv pentru determinarea spectrofotometrică a cuprului. Metoda de determinare cantitativă a cuprului este binevenită în cazul când randamentul reacţiilor de formare a compu-şilor coordinativi cu liganzi organici este mic. Compusul [CuLAc] manifestă activitate antibacteriană față de bacteriile Staphylococcus aureus (tulpina 209-P), Entrecoccus faecalis și Proteus vulgaris.

In this study we show the synthesis and crystallographic investigation of Cu(II) coordination compounds with 8-formyl-quinoline thiosemicarbazone. In dilute solutions the copper ions react with organic reagents at room temperature to form 1:1 = metal:ligand yellow coloured complexes. Complex of copper(II) with 8-formylquinoline 4-phenylthiosemi-carbazone in aqueous ethanol solution is characterized by a maximum absorption located at λ=390 nm. The calibration curve has a linear character in the range of copper concentrations 2.5∙10-6 ÷ 4∙10-5 M. The 8-formylquinoline 4-phenyl-thiosemicarbazonev is proposed for the spectrophotometric determination of copper(II) ions in solution. The method has been successfully applied for the determination of copper when the yield of coordination reactions with organic ligands is small. Compound [CuLAc] exhibiting antibacterial activity against Staphylococcus aureus (strain 209-P), Entrecoccus faecalis and Proteus vulgaris bacteria

Cuvinte-cheie
compus coordinativ, cupru(II), tiosemicarbazonă, proprietăți optice.,

activitate biologică

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Gorbaceva, N.</creatorName>
<affiliation>Universitatea Slavonă a Moldovei , Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ru'><p><em>К проблеме формирования культуроведческой компетенции школьников в условиях полиэтнической Молдовы </em></p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2016</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'>978-9975-84-050-7</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>[37.016:008+316.7:39](478)</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2016</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>