Acțiunea antioxidantă a unor extracte din biomasa de spirulină
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
576 18
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-29 12:43
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
582.26:575.827:577.112 (1)
Botanică sistematică (610)
Genetică generală. Citogenetică generală (302)
Bazele materiale ale vieții. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică (505)
SM ISO690:2012
BATÎR, Ludmila; DJUR (MAXACOVA), Svetlana; BÎRSA, Maxim; ROŞCA, Mariana; ROTARU, Mihaela; RUDI, Ludmila. Acțiunea antioxidantă a unor extracte din biomasa de spirulină. In: Intellectus. 2017, nr. 4, pp. 83-86. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 4 / 2017 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Acțiunea antioxidantă a unor extracte din biomasa de spirulină

Antioxidant Action of Extracts from Spirulina Biomass.

Антиоксидантное действие экстрактов из биомассы спирулины.

CZU: 582.26:575.827:577.112

Pag. 83-86

Batîr Ludmila, Djur (Maxacova) Svetlana, Bîrsa Maxim, Roşca Mariana, Rotaru Mihaela, Rudi Ludmila
 
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 8 februarie 2018


Rezumat

Cianobacteriile sunt purtătorii unor complexe antioxidative cu o activitate superioară, datorită cărora a fost posibilă supravieţuirea şi evoluţia lor. Biomasa cianobacteriilor poate servi ca sursă sigură de substanţe cu efect antioxidant și antiradicalic, iar compoziţia biochimică valoroasă determină interesul faţă de aceste obiecte în calitate de materie primă pentru obţinerea preparatelor bioactive înalt efi ciente.

Cyanobacteria are producers of antioxidants with increased activity. Cyanobacteria biomass can serve as a reliable source of antioxidant and antiradical substances, and the valuable biochemical composition determines the interest in these objects as a raw material for producing highly effective bioactive preparations.

Цианобактерии являются продуцентами антиоксидантов с повышенной активностью. Биомасса цианобактерий может служить надежным источником антиоксидантных и антирадикальных веществ, а ценный биохимический состав определяет интерес к этим объектам в качестве сырья для получения высокоэффективных биологически активных препаратов.