Mașini agricole pentru mulcire
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
161 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-11-12 14:05
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
631.31 (12)
Mașini agricole, echipamente și utilaje agricole (98)
SM ISO690:2012
NASTAS, Andrei. Mașini agricole pentru mulcire. In: Meridian Ingineresc. 2017, nr. 3, pp. 45-48. ISSN 1683-853X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Meridian Ingineresc
Numărul 3 / 2017 / ISSN 1683-853X

Mașini agricole pentru mulcire

Agricultural machines for mulching.

Machines agricoles pour le paillage.

Сельскохозяйственные машины для мульчирования.


CZU: 631.31
Pag. 45-48

Nastas Andrei
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 4 februarie 2018


Rezumat

În lucrarea dată este efectuat studiul tehnologiei de cultivare a plantelor sub strat de mulci, care permite obținerea roadelor mai înalte, sau mai timpurii. Mașinile agricole care lucrează cu mulciurile pot fi divizate în două categorii mari: – mașini pentru lucrări cu mulciuri organice; – mașini pentru lucrări cu mulciuri anorganice. În lucrarea este prezentată analiza ambelor categorii de mașini, cu o descriere mai detaliată a mașinilor și organelor de lucru pentru mulciurile anorganice.

In this paper, was analyzed technology of plant cultivation under the layer of mulch, which allows for the obtaining of higher or earlier yields. Agricultural machines who working with mulch can be divided into two main categories: - machines working with organic mulch; - machines that work with inorganic mulch. The paper presents the analysis of both categories of machines, with a more detailed description of machines and working organs for inorganic mulch.

Dans cet article, a été analysée la technologie de la culture des plantes sous la couche de paillis, ce qui permet l'obtention de rendements plus élevés ou plus tôt. Les machines agricoles qui travaillent avec le paillis peuvent être divisées en deux catégories principales: - les machines travaillant avec le paillis organique; - les machines qui travaillent avec le paillis inorganique. L'article présente l'analyse des deux catégories de machines, avec une description plus détaillée des machines et des organes de travail pour le paillis inorganique.

В работе произведен анализ технологии выращивания растений под слоем мульчи, позволяющей добиться боле высоких или более ранних урожаев. Сельскохозяйственные машины, работающие с мульчами можно разделить на две большие категории: – машины, работающие с органическими мульчами; – машины, работающие с неорганическими мульчами. В работе представлен анализ обеих категории машин, с более подробным описанием машин и рабочих органов для работы с неорганическими мульчами.