Failure analysis in development, manufacturing, and utilization of a new electronic product
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
120 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-02-05 14:10
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.38.039 (1)
Electrotehnică (602)
SM ISO690:2012
BĂJENESCU, Titu-Marius; BÂZU, Marius. Failure analysis in development, manufacturing, and utilization of a new electronic product. In: Meridian Ingineresc. 2017, nr. 2, pp. 11-17. ISSN 1683-853X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Meridian Ingineresc
Numărul 2 / 2017 / ISSN 1683-853X

Failure analysis in development, manufacturing, and utilization of a new electronic product

Analiza defecțiunilor în dezvoltarea, fabricarea și utilizarea unui nou produs electronic.

Analyse de l'échec dans le développement, la fabrication et l'utilisation d'un nouveau produit électronique.

Анализ отказов при разработке, изготовлении и использовании нового электронного продукта.


CZU: 621.38.039
Pag. 11-17

Băjenescu Titu-Marius1, Bâzu Marius2
 
1 C. F. C., La Conversion,
2 National Institute for Research and Development in Microtechnology, IMT-Bucharest
 
Disponibil în IBN: 3 februarie 2018


Rezumat

Initially, failure analysis (FA) was developed as an auxiliary method of reliability research, being used for identifying the failure mechanisms. The new approach in reliability issues, based on the principles of concurrent engineering, say that all the specialists concurring to the fabrication of a reliable product (designers, testing engineers, reliability engineers, marketing specialists) have to participate even from the design phase, and also during the whole cycle of product development.

Inițial, analiza defecărilor (AD) a fost dezvoltată ca o metodă auxiliară de cercetare a fiabilității, fiind utilizată pentru identificarea mecanismelor de defectare. Noua abordare în probleme de fiabilitate, bazată pe principiile ingineriei concurente, spune că toți specialiștii care contribuie la fabricarea unui produs fiabil (proiectanţi, ingineri de test, ingineri fiabilişti, specialiști în marketing) trebuie să participe, chiar din faza de proiectare și, de asemenea, pe tot parcursul ciclului de dezvoltare a produsului.

Initialement, l'analyse des défaillances (AD) a été développée comme une méthode auxiliaire de recherche sur la fiabilité, utilisée pour identifier les mécanismes des défaillances. La nouvelle approche des problèmes de fiabilité, basée sur les principes de l'ingénierie concurrente, indique que tous les spécialistes qui concurrent à la fabrication d'un produit fiable (designers, ingénieurs de test, ingénieurs de fiabilité, spécialistes du marketing) doivent participer, même à partir de la phase de conception et également pendant tout le cycle de développement du produit.

Первоначально анализ отказов (FA) был разработан как вспомогательный метод исследования надежности, который используется для идентификации механизмов отказа. Новый подход к вопросам надежности, основанный на принципах параллельной инженерии, говорит о том, что все специалисты, соглашающиеся на изготовление надежного продукта (дизайнеры, инженеры по тестированию, инженеры по надежности, специалисты по маркетингу), должны участвовать даже на этапе проектирования и Также в течение всего цикла разработки продукта.