Влияние феномена “утечки умов” на экономическое развитие государства
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
358 27
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-23 21:00
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[331.556.44+314.74]:338 (2)
Piața muncii. Piața brațelor de muncă (266)
Demografie. Studiul populației (396)
Situație economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producție. Servicii. Prețuri (1743)
SM ISO690:2012
GOLOVATAIA, Ludmila; SKUTOVA, Daniela. Влияние феномена “утечки умов” на экономическое развитие государства. In: Relaţii internaţionale. Plus. 2017, nr. 2(12), pp. 112-118. ISSN 1857-4440.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Relaţii internaţionale. Plus
Numărul 2(12) / 2017 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393

Влияние феномена “утечки умов” на экономическое развитие государства

Influenţa fenomenului „exodul de intelect” asupra dezvoltării economice a statului.  


CZU: [331.556.44+314.74]:338
JEL: 24, E00
Pag. 112-118

Golovataia Ludmila1, Skutova Daniela2
 
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 Matej Bel University
 
Disponibil în IBN: 20 ianuarie 2018


Rezumat

“Исход интеллекта” остается феноменом XX-XXI века. Этот вопрос особенно актуален, поскольку эффекты, которые он может генерировать, являются непредсказуемыми, противоречивыми и иногда довольно трудными для восприятия. Цель статьи - выявить и оценить влияние “утечки умов” на экономическое развитие страны, изучить причины, по которым текущие тенденции отслеживают эволюцию миграции и дают рекомендации по эффективному управлению миграцией квалифицированных кадровых ресурсов. Настоящая работа использует преимущественно метод анализа, чтобы выявить и объяснить феномен миграции с экономической точки зрения. Синтез используется в качестве метода исследования для выделения и представления связей между “утечкой умов” и ее влиянием на экономическое развитие государства

Exodul de intelect rămоne fenomenul secolelor XX-XXI. Acest subiect este extrem de actual, deoarece efectele pe care le poate produce sunt imprevizibile, contradictorii şi deseori greu de perceput. Autorul оşi propune să elucideze şi să estimeze influenţa exodului de intelect asupra dezvoltării economice a statului; să studieze cauzele, care conturează tendinţele evoluţiei migraţiei şi ne permit formularea unor recomandări referitoare la gestiunea eficientă a migraţiei cadrelor calificate. Autorul studiului aplică analiza, metoda care-i permite să elucideze şi să explice fenomenul migraţiei sub aspect economic. Sinteza este aplicată cu scopul evidenţierii şi valorificării relaţiei dintre exodul de intelect şi dezvoltarea economică a statului..  

Cuvinte-cheie
утечка мозгов, трудовая миграция,

последствия утечки мозгов, управление миграцией