The Republic of Moldova’s national security in the context of the international security system formation.  
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
454 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-21 20:10
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327:355.45(478) (6)
Relații internaționale. Politică internațională. Activitate internațională. Politică externă (1190)
Operațiuni de război în general. Tactică. Strategie. Teatru de război. Istoria campaniilor militare (115)
SM ISO690:2012
BENCHECI, Marcel. The Republic of Moldova’s national security in the context of the international security system formation.  . In: Relaţii internaţionale. Plus. 2017, nr. 1(11), pp. 221-232. ISSN 1857-4440.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Relaţii internaţionale. Plus
Numărul 1(11) / 2017 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393

The Republic of Moldova’s national security in the context of the international security system formation.  

CZU: 327:355.45(478)

Pag. 221-232

Bencheci Marcel
 
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 18 ianuarie 2018


Rezumat

The author reviews all the documents related to the national security of the Republic of Moldova, highlighting several stages in the elaboration of the security policy. The first stage of the national security and defense policy includes the period from the declaration of independence of the Republic of Moldova until the adoption of the Constitution of our country (1991-1994). The second stage in defining the country’s defense and security policy, which begins with the adoption of the National Security Concept of the Republic of Moldova on May 5, 1995, considered an important legal act. In 2008, the National Security Concept was adopted. In conclusion, the author emphasizes that the national security of the Republic of Moldova cannot be conceived outside the context of international security, and within the efforts of the European integration of our country special attention is paid to the intensification of cooperation with the EU.

Cuvinte-cheie
national security, the Republic of Moldova, strategy, national interest,

international security system, national security concept

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Bencheci, M.N.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='en'><p>The Republic of Moldova&rsquo;s national security in the context of the international security system formation<em>.</em> &nbsp;</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2017</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-4440</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>national security</subject>
<subject>international security system</subject>
<subject>the Republic of Moldova</subject>
<subject>strategy</subject>
<subject>national security concept</subject>
<subject>national interest</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>327:355.45(478)</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2017-07-03</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p><em>The author reviews all the documents related to the national security of the Republic of Moldova, highlighting several stages in the elaboration of the security policy. The first stage of the national security and defense policy includes the period from the declaration of independence of the Republic of Moldova until the adoption of the Constitution of our country (1991-1994). The second stage in defining the country&rsquo;s defense and security policy, which begins with the adoption of the National Security Concept of the Republic of Moldova on May 5, 1995, considered an important legal act. In 2008, the National Security Concept was adopted. In conclusion, the author emphasizes that the national security of the Republic of Moldova cannot be conceived outside the context of international security, and within the efforts of the European integration of our country special attention is paid to the intensification of cooperation with the EU.</em></p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>