Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul consolidării sistemului de securitate internaţională
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
552 11
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-08 18:15
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327:355.45(478) (6)
Relații internaționale. Politică internațională. Activitate internațională. Politică externă (1190)
Operațiuni de război în general. Tactică. Strategie. Teatru de război. Istoria campaniilor militare (115)
SM ISO690:2012
BENCHECI, Marcel. Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul consolidării sistemului de securitate internaţională. In: Relaţii internaţionale. Plus. 2017, nr. 1(11), pp. 48-60. ISSN 1857-4440.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Relaţii internaţionale. Plus
Numărul 1(11) / 2017 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393

Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul consolidării sistemului de securitate internaţională

CZU: 327:355.45(478)

Pag. 48-60

Bencheci Marcel
 
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 18 ianuarie 2018


Rezumat

Autorul trece оn revistă toate documentele ce vizează securitatea naţională a Republicii Moldova, evidenţiind mai multe etape оn elaborarea politicii de securitate. Prima etapă a politicii naţionale de securitate şi apărare оnglobează perioada de la declarare a independenţei Republicii Moldova şi pвnă la adoptarea Constituţiei ţării noastre (1991-1994). Cea de a doua etapă оn definitivarea politicii de apărare şi securitate a ţării оncepe cu adoptarea la 5 mai 1995 a Concepţiei Securităţii naţionale a Republicii Moldova, considerată un important act juridic. În anul 2008 este adoptată Concepţia Securităţii Naţionale. În concluzie, autorul subliniază că securitatea naţională a Republicii Moldova nu poate fi concepută în afara contextului securităţii internaţionale, iar în cadrul eforturilor de integrare europeană a ţării noastre o atenţie deosebită se acordă intensificării cooperării cu UE.

Cuvinte-cheie
securitate națională, sistemul de securitate internaţională, Republica Moldova, strategie, interes naţional,

Concepţia securităţii naţionale

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Bencheci, M.N.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'><p>Securitatea naţională a Republicii Moldova &icirc;n contextul consolidării sistemului de securitate internaţională</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2017</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-4440</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>securitate națională</subject>
<subject>sistemul de securitate internaţională</subject>
<subject>Republica Moldova</subject>
<subject>strategie</subject>
<subject>Concepţia securităţii naţionale</subject>
<subject>interes naţional</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>327:355.45(478)</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2017-07-03</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p><em>Autorul trece оn revistă toate documentele ce vizează securitatea naţională a Republicii Moldova, evidenţiind mai multe etape оn elaborarea politicii de securitate. Prima etapă a politicii naţionale de securitate şi apărare оnglobează perioada de la declarare a independenţei Republicii Moldova şi pвnă la adoptarea Constituţiei ţării noastre (1991-1994). Cea de a doua etapă оn definitivarea politicii de apărare şi securitate a ţării оncepe cu adoptarea la 5 mai 1995 a Concepţiei Securităţii naţionale a Republicii Moldova, considerată un important act juridic. &Icirc;n anul 2008 este adoptată Concepţia Securităţii Naţionale. &Icirc;n concluzie, autorul subliniază că securitatea naţională a Republicii Moldova nu poate fi concepută &icirc;n afara contextului securităţii internaţionale, iar &icirc;n cadrul eforturilor de integrare europeană a ţării noastre o atenţie deosebită se acordă intensificării cooperării cu UE.</em></p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>