Рецензия „На перекрёстке всех зол” на книгу: „История политических учений в 12-ти книгах. Книга XII. Общественно-политическая мысль Молдовы Нового времени. Часть первая
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
162 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-12-27 04:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
32(478) (64)
Politică (1567)
SM ISO690:2012
PUŞCAŞ, Victor. Рецензия „На перекрёстке всех зол” на книгу: „История политических учений в 12-ти книгах. Книга XII. Общественно-политическая мысль Молдовы Нового времени. Часть первая. In: Relaţii internaţionale. Plus. 2017, nr. 1(11), pp. 352-359. ISSN 1857-4440.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Relaţii internaţionale. Plus
Numărul 1(11) / 2017 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393

Рецензия „На перекрёстке всех зол” на книгу: „История политических учений в 12-ти книгах. Книга XII. Общественно-политическая мысль Молдовы Нового времени. Часть первая


CZU: 32(478)
Pag. 352-359

Puşcaş Victor
 
Curtea Constituţională a Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 18 ianuarie 2018


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Corcea, N.</dc:creator>
<dc:date>2015-08-13</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'>Scopul acestui mesaj știinţifi c este definitivarea conceptului de violenţă оn familie asupra vвrstnicilor, explicarea cauzelor și condiţiilor care contribuie la săvвrșirea actelor violente împotriva membrilor de familie cu vвrstă оnaintată, precum și efectuarea analizei practicii judiciare selectate pentru anii 2011-2014 оn care victime au devenit ambii sau unul dintre părinţi ai agresorului. Оn urma studiului efectuat, autorul a demonstrat că maltratarea vвrstnicilor оn familie nu este un caz sporadic sau de ocazie, ci este un model de comportament sistematic, aproape la nivel de tradiţie оn unele familii defavorizate social, iar marea majoritate a actelor de violenţă оn familie оmpotriva părinţilor (familie de origine) sunt săvîrșite оn localităţile rurale, unde persistă practici de acest gen acceptate. </dc:description>
<dc:description xml:lang='en'>Th e purpose of the present scientifi c research is the concept defi ning of the family violence against the old persons, explanation of causes and conditions which contribute to the commission of the violent acts against old family members, as well as performing of analysis of the selected judicial practice for the period of 2011-2014 concerning the cases where the victim became both of thee perpetrator’s parents or only one of them. As a conclusion, the author has demonstrated that the inhuman treatment of the old persons in the realm of family doesn’t constitute a sporadic case, but is a model of the systemic behavior on the level of tradition in some dysfunctional families, and a great percentage of family violence acts against parents (origin families) is committed in the rural spaces where practice of mistreatment is persisting. </dc:description>
<dc:source>Revista Institutului Naţional al Justiţiei 33 (2) 43-48</dc:source>
<dc:subject>violenţa în familie</dc:subject>
<dc:subject>violenţă fi zică</dc:subject>
<dc:subject>violenţă
psihică</dc:subject>
<dc:subject>membrul familiei</dc:subject>
<dc:subject>maltratarea vârstnicului</dc:subject>
<dc:subject>leziune corporală</dc:subject>
<dc:subject>în mod sistematic</dc:subject>
<dc:subject>stare de ebrietate</dc:subject>
<dc:subject>familie secundară</dc:subject>
<dc:subject>familie de origine</dc:subject>
<dc:title>Violența în familie asupra vârstnicilor: aspect criminologice și juridico-penale</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>