Предварительная оценка затрат на создание ПХГ
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
354 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-03-20 10:18
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.9+622.691 (7)
Economia energiei în general (434)
Industrie minieră (43)
SM ISO690:2012
ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; БЕРЗАН, Владимир; БЫКОВА, Е.В.; OREŞTEAN, Olga; АЛКАЗ, В.Г.; SLUSARI, Boris; ФЕДОТОВА, Элеонора. Предварительная оценка затрат на создание ПХГ. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția II, 4-6 octombrie 2012, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2012, pp. 489-492.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II, 2012
Conferința "Energetica Moldovei"
Editia II, 2012, Chișinău, Moldova, 4-6 octombrie 2012

Предварительная оценка затрат на создание ПХГ

Preliminary assessment of the cost of building underground gas storage

Evaluarea preliminară a costului creării RSG


CZU: 620.9+622.691
Pag. 489-492

Постолатий В.М.1, Берзан Владимир1, Быкова Е.В.1, Oreştean Olga1, Алказ В.Г.2, Slusari Boris2, Федотова Элеонора3
 
1 Институт энергетики АНМ,
2 Институт геологии и сейсмологии АНМ,
3 ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
 
Disponibil în IBN: 12 ianuarie 2018


Rezumat

Сделана предварительная укрупненная оценка капитальных вложений, необходимых для создания на территории Республики Молдова подземного газового хранилища с активным объемом природного газа 1,2 млрд куб. м.  

A preliminary assessment of bigger capital investments required to build the Republic of Moldova of the underground gas storage facility with an active volume of natural gas 1.2 billion cubic meters

A efectuat evaluarea preliminară a investiţiilor de capital necesare pentru crearea pe teritoriului Republicii Moldova rezervorului de gaze naturale cu un volum de gaz activ de 1.2 miliard metri cubi.

Cuvinte-cheie
Подземное хранилище природного газа, капитальные вложения