Tendințe în mortalitatea cauzată de bolile cerebrovasculare în Republica Moldova în anii 2000-2011
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
393 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-09-05 09:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.831-005:314.42(478)"2000-2011" (1)
Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos (637)
Demografie. Studiul populației (552)
SM ISO690:2012
MANEA, Diana; DAMIAN, Cristina. Tendințe în mortalitatea cauzată de bolile cerebrovasculare în Republica Moldova în anii 2000-2011. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2017, nr. 5(57), pp. 105-106. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 5(57) / 2017 / ISSN 1857-0011

Tendințe în mortalitatea cauzată de bolile cerebrovasculare în Republica Moldova în anii 2000-2011

CZU: 616.831-005:314.42(478)"2000-2011"

Pag. 105-106

Manea Diana1, Damian Cristina2
 
1 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 11 ianuarie 2018


Rezumat

Rata mortalității prin boli cerebrovasculare rămâne a fi ridicată, deși în ultimele decenii s-a observat o tendință de scădere, cu un caracter variat în dependență de tipul accidentului vascular cerebral, perioadă, regiune geografică, mediu, vârstă. Există, desigur, o heterogenitate importantă în regiunile Republicii Moldova și atunci când raioanele sunt examinate individual, descoperim o creștere îngrijorătoare a ratei mortalității preponderent în localitățile de nord ale țării.

Cuvinte-cheie
boli cerebrovasculare,

mortalitate,

populaţie