IBN
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-02-05 00:46
Vizualizări 30
Vizitatori unici 11
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.858-008.6-092.11 (1)
Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos (275)
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 5(57) / 2017 / ISSN 1857-0011
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Simptome non-motorii ale pacienților cu boala parkinson. Sinteză

Non-motor symptoms of patients with parkinson disease. Synthesis

Невигательные симптомы пациентов с заболеванием паркинсона. Синтез


CZU: 616.858-008.6-092.11
Pag. 33-53

Rotaru Lilia
 
IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
 
Disponibil în IBN: 11 January, 2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

De rând cu simptomele motorii, pacienții cu boala Parkinson au și simptome nonmotorii. Uneori ele reprezintă acuza de bază în BP. Odată cu avansarea bolii, simptomele nonmotoarii devin mai frecvente și pot constitui cele mai supărătoare simptome. Distribuția simptomelor nonmotorii corespund modelului Braak [20] de evoluție a bolii. Din studiile pacienților cu BP reiese că cei mai importanți trei factori care au impact asupra calității vieții sunt depresia, tulburările de somn și simțul gradului scăzut de independență, ceea ce indică importanța simptomelor non-motorii ale BP.   

Along with motor symptoms, patients with Parkinson’s disease also expirience non-motor symptoms. Sometimes they are the core complaints in PD. With the progression of the disease, non-motor symptoms become more common and can be the most troublesome symptoms. The distribution of non-motor symptoms corresponds to the Braak model [20] of disease progression. From the studies of PD patients, the three most important factors that impact the quality of life, are depression, sleep disturbance and a low degree of independence, which indicate the importance of PD’s non-motor symptoms.

Наряду с двигательными симптомами, пациенты с болезнью Паркинсона также испытывают недвигательные симптомы. Иногда они являются основными жалобами в ЗП. С прогрессированием заболевания недвигательные симптомы становятся более распространенными и могут быть самыми неприятными симптомами. Распределение невигательных симптомов соответствует модели Браак [20] прогрессирования заболевания. Из исследований пациентов с ЗП тремя наиболее важными факторами, влияющими на качество жизни, являются депрессия, нарушение сна и низкая степень независимости, которые указывают на важность невигательных симптомов ЗП

Cuvinte-cheie boala Parkinson, simptome non-motorii, Calitatea vieţii