Riscul de dezvoltare a epilepsiei în urma accidentelor cerebrale vasculare perinatale  
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-01-16 15:11
Vizualizări 56
Vizitatori unici 26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.831-005-053.31-036]:616.853 (1)
Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos (464)
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 5(57) / 2017 / ISSN 1857-0011
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riscul de dezvoltare a epilepsiei în urma accidentelor cerebrale vasculare perinatale  

The risk of developing childhood epilepsy after perinatal stroke


CZU: 616.831-005-053.31-036]:616.853
Pag. 96-97

Călcîi Cornelia12, Revenco Ninel21, Sprincean Mariana12, Lupuşor Nadejda21, Pasari Ramina2, Iacomi Vladimir2, Bantaș Alina2, Gruzinschi Andriana2, Hadjiu Svetlana21
 
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 11 January, 2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

Epilepsia este întâlnită frecvent după stroke-ul perinatal. Evidența infarctelor în examenul ultrasonografi c prenatal, modificări la EEG chiar de la debut și prezența stării de rău epileptic în tabloul clinic al stroke-lui pot prezice riscul de dezvoltare a epilepsiei în rândul copiilor.

Epilepsy is frequent after perinatal stroke. Evidence of infarction on prenatal ultrasound, initial EEG abnormalities and presence of status epilepticus in clinical manifestation of stroke can predict developing of epilepsy in children.

Cuvinte-cheie epilepsie, perinatal, stroke, copil