Определение необходимого объема резервных мощностей подземных хранилищ природного газа
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
493 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-08 16:03
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.9+622.691:662.76 (1)
Economia energiei în general (446)
Industrie minieră (44)
Explozivi. Combustibili (82)
SM ISO690:2012
ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; БЕРЗАН, Владимир; БЫКОВА, Е.В.; ГОЛУБ, Ирина; СУСЛОВ, В.М.; МОРАРУ, Лариса; АЛКАЗ, В.Г.; SLUSARI, Boris; ЦАРАНУ, Мариус; ФЕДОТОВА, Элеонора. Определение необходимого объема резервных мощностей подземных хранилищ природного газа. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția II, 4-6 octombrie 2012, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2012, pp. 476-484.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II, 2012
Conferința "Energetica Moldovei"
Editia II, 2012, Chișinău, Moldova, 4-6 octombrie 2012

Определение необходимого объема резервных мощностей подземных хранилищ природного газа

Determination of necessary amount of reserve capacity of underground gas storage facilities

Determinarea volumului necesar a capacităţii de rezervă a stocurilor de gaze subterane


CZU: 620.9+622.691:662.76
Pag. 476-484

Постолатий В.М.1, Берзан Владимир1, Быкова Е.В.1, Голуб Ирина1, Суслов В.М.1, Морару Лариса1, Алказ В.Г.2, Slusari Boris2, Царану Мариус3, Федотова Элеонора4
 
1 Институт энергетики АНМ,
2 Институт геологии и сейсмологии АНМ,
3 Ministerul Mediului,
4 ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
 
Disponibil în IBN: 11 ianuarie 2018


Rezumat

Представлены результаты краткого анализа газового рынка Республики Молдова. Рассмотрена динамика фактического потребления природного газа, определена отраслевая структура потребления. Проведен анализ неравномерности газопотребления. На основе трендовой модели составлен прогноз спроса на газ и прогнозный режим газопотребления. Определен необходимый объем резервных мощностей ПХГ на период до 2030 г. с учетом факторов, определяющих целесообразность создания различных видов резерва.  

The results of a brief analysis of the gas market in the Republic of Moldova. The dynamics of the actual consumption of natural gas, defined sectoral structure of consumption. The analysis of the uneven gas consumption. Based on the forecast of the trend model of gas demand and gas consumption forecast mode. Determine the required amount of backup storage capacities up to 2030, taking into account factors that determine the feasibility of different types of provision.

Sunt prezentate rezultatele analizei situaţiei pe piaţa de gaze naturale în Republica Moldova. Se analizează dinamica consumului real de gaze naturale, este determinat structura sectorială a consumului. A analizat consumului de gaz neuniform. Pe baza modelului de trend a efectuată prognoza cererii şi ofertei de gaze şi regimul consumului de gaz. A determinat cantitatea necesară de stocare de rezervă până în 2030, luând în considerare factorii care determină utilitatea creerii diferitelor tipuri de rezervă.

Cuvinte-cheie
подземное хранилище газа (ПХГ), газопотребление, неравномерность потребления газа, резервные мощности ПХГ