Imagistica în patologia neurodegenerativă cerebrală
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-01-15 16:18
Vizualizări 50
Vizitatori unici 17
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616-079:616.8 (1)
Patologie. Medicină clinică (2181)
Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos (243)
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 5(57) / 2017 / ISSN 1857-0011
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Imagistica în patologia neurodegenerativă cerebrală

Diagnostic imaging in cerebral neurodegenerative diseases

МРТ диагностика нейродегенеративных заболеваний головного мозга


CZU: 616-079:616.8
Pag. 53-58

Moldovanu Maria
 
Centrul de Diagnostic German
 
Disponibil în IBN: 11 January, 2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

Evaluarea imagistică a creierului la pacienţii cu afecţiuni neurodegenerative rămâne a fi extrem de dificilă, constatările imagistice fiind subtile şi echivoce. Deseori rezultatele evaluării imagistice ale creierului sunt clare şi fără patologie anatomică vizibilă, dar clinic diagnosticul este stabilit sau cel puţin suspectat. Patologia neurodegenerativă cerebrală cuprinde o varietate largă de afecţiuni lent progresive cu disfuncții neurologice variabile şi modificări imagistice diferite. Rezonanţei Magnetice Nucleare îi revine un rol esenţial în studierea patologiei neurodegenerative prin detectarea precoce a schimbărilor structurale şi funcţionale cauzate de patologia dată. Tehnicile avansate prin Rezonanţă Magnetică Nucleară prezintă potenţial crescut pentru caracterizarea schimbărilor neurodegenerative cerebrale şi monitorizarea progresului patologiei.

Imaging of the brain in patients with suspected neurodegenerative disorders remains extremely difficult, the imagistic findings being subtle and equivocal. Often the results of the brain imaging are normal and without visible anatomical pathology, but the diagnosis is clinically diagnosed or at least suspected. Cerebral neurodegenerative pathology comprises a wide variety of slow progressive disorders with variable neurological dysfunctions and different imaging changes. Nuclear Magnetic Resonance has an essential role in studying neurodegenerative pathology by early detection of structural and functional changes caused by this pathology. Advanced Magnetic Resonance Techniques have increased potential for characterizing brain neurodegenerative changes and monitoring the progress of pathology.

МРТ обследование головного мозга у пациентов с подозрением на нейродегенеративные заболевания остается чрезвычайно сложной, а результаты неоднозначные. Часто изображение головного мозга являются нормальными, без видимой анатомической патологии, но диагноз клинически поставлен, или по крайней мере подозревается. Нейродегенеративная патология головного мозга включает широкий спектр медленных прогрессирующих расстройств с переменными неврологическими расстройствами и различными анатомическими изменениями. Магнитно-резонансная томография играет важную роль в изучении нейродегенеративной патологии путем раннего выявления структурных и функциональных изменений, вызванных данной патологией. Усовершенствованные методы Ядерного Магнитного Резонанса имеют хороший потенциал для характеристики нейродегенеративных изменений мозга и динамического наблюдения над развитием патологических изменений.

Cuvinte-cheie patologia neurodegenerativă cerebrală, rezonanța magnetică nucleară, imagistica