Импульсные резистивные делители напряжения для систем контроля качества и учета электроэнергии
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
403 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-17 22:11
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.317.727.1+621.319.53 (1)
Electrotehnică (789)
SM ISO690:2012
КОЛПАКОВИЧ, Юлиан; ШИТ, М.; КЛЕЙМЕНОВ, Владимир. Импульсные резистивные делители напряжения для систем контроля качества и учета электроэнергии. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția II, 4-6 octombrie 2012, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2012, pp. 466-470.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II, 2012
Conferința "Energetica Moldovei"
Editia II, 2012, Chișinău, Moldova, 4-6 octombrie 2012

Импульсные резистивные делители напряжения для систем контроля качества и учета электроэнергии

Pulse resistive voltage dividers for systems for electric energy quality control and accounting

Divizoare rezistive de tensiune cu impulsuri pentru susteme de control a calităţii şi de contorizare


CZU: 621.317.727.1+621.319.53
Pag. 466-470

Колпакович Юлиан1, Шит М.2, Клейменов Владимир1
 
1 Научно-исследовательский институт "ELIRI S.A.",
2 Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 11 ianuarie 2018


Rezumat

Рассматриваются возможности применения импульсных высокоомных делителей напряжения в системах контроля качества и учета электроэнергии. По сравнению с измерительным трансформатором напряжения резистивный делитель напряжения обладает более широким частотным диапазоном, меньшей потребляемой мощностью, более высокой точностью. Рассмотрены способ нормирования и определения частотной погрешности импульсного резистивного делителя напряжения.  

The possibilities of application of high resistance pulse voltage dividers in the systems of quality control and commercial energy accounting have considered. In comparison with the voltage transformer the resistive voltage divider has a wider frequency band, lower power consumption, higher accuracy. The ways of valuation and determination of the frequency error of the pulse resistive voltage divider have considered. .

Se analizează posibilitatea implementării divizoarelor impulsulare de tensiune de rezistenţă înaltă, în sistemele de control al calităţii şi contorizării energiei electrice. În comparaţie cu transformatorul de măsurare a tensiunii, divizorul rezistiv de tensiune are o bandă mai largă de frecvenţă, consum de putere mai mic şi precizie înaltă. Sunt revăzute metodele de determinare şi normare a erorilor de frecvenţă a divizoarelor omice de tensiune cu impulsuri .

Cuvinte-cheie
Импульсный делитель напряжения, частотная погрешность