Aльтернативные варианты развития межсистемных связей Молдовы, Румынии и Украины на базе двухцепных управляемых линий электропередач
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
378 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-03-20 09:40
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[620.9+621.315](478+498+477) (1)
Economia energiei în general (434)
Electrotehnică (790)
SM ISO690:2012
ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; ГОЛУБ, Ирина; БЫКОВА, Е.В.; БОШНЯГА, В.A.. Aльтернативные варианты развития межсистемных связей Молдовы, Румынии и Украины на базе двухцепных управляемых линий электропередач. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția II, 4-6 octombrie 2012, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2012, pp. 461-465.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II, 2012
Conferința "Energetica Moldovei"
Editia II, 2012, Chișinău, Moldova, 4-6 octombrie 2012

Aльтернативные варианты развития межсистемных связей Молдовы, Румынии и Украины на базе двухцепных управляемых линий электропередач

Alternative variants of development of systems interconnection between Moldova, Romania and Ukraine on the basis of controlled double-circuit transmission lines

Variante alternative de dezvoltare a interconexiunilor Moldovei cu Ucraina şi România în baza liniilor electrice de transport dirijate cu dublu circuit


CZU: [620.9+621.315](478+498+477)
Pag. 461-465

Постолатий В.М., Голуб Ирина, Быкова Е.В., Бошняга В.A.
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 11 ianuarie 2018


Rezumat

Рассмотрены варианты развития межсистемных связей на базе управляемых двухцепных линий электропередач. Исследованы режимы существующей схемы, а также при введении новых ВЛ330кВ. Варианты строительства новых двухцепных УСВЛ330кВ предусмотрены между энергосистемами Украины, Молдовы и Румынии.  

Consider options for the development of interconnections on a managed double-circuit transmission lines. Investigated for existing schemes, as well as the introduction of new VL330kV. Options for the construction of new double-circuit USVL330kV provided between the power of Ukraine, Moldova and Romania.  

Luați în considerare opțiunile pentru dezvoltarea interconexiunilor pe câteva linii de transport gestionate de dublu-circuit. Investigat pentru sistemele existente, precum și introducerea de noi VL330kVOpțiuni pentru construirea de noi dublu circuit cu condiția USVL330kV între puterea din UcrainaMoldova și România. , .

Cuvinte-cheie
управляемые самокомпенсирующиеся высоковольтные линии, межсистемные связи