IBN
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-01-17 11:05
Vizualizări 21
Vizitatori unici 9
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.8-006.2-073.75-071 (1)
Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos (227)
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 5(57) / 2017 / ISSN 1857-0011
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hamartom hipotalamic. Caz clinic

Hypotalamic hamartoma. Case report

Гaмартома гипоталамуса. Клинический случай


CZU: 616.8-006.2-073.75-071
Pag. 132-134

Moldovanu Maria1, Miron Ana2
 
1 Centrul de Diagnostic German,
2 Spitalul Judetean Suceava
 
Disponibil în IBN: 11 January, 2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

Este prezentat un copil, băiat de 8 ani diagnosticat de la vârsta de 6 ani cu epilepsie focală prezentată prin convulsii gelastice. La Investigarea prin Rezonanţă Magnetică cerebrală multiplanară s-a depistat o tumefi ere bine delimitată în regiunea inferioară a hipotalamusului, cu implicarea corpului mamilar drept, cu semnal identic materiei cenuşii în toate secvenţele, imagistic caracteristic pentru hamartom hipotalamic.  

We present a case of boy 8 years old diagnosed from the age of 6 years with focal epilepsy presented by gelatic seizures. On Magnetic Rezonace Imaging of the brain, there was a well-defined mass in the inferior region of the hypothalamus, with the involvement of the right mammary body, showing isointensity on T1W images and hyperinetnsity on T2 W images compared with to the gray matter in all sequences, characteristic for hypothalamic hamartoma.  

Представлен 8 летний мальчик с диагнозом: очаговая эпилепсия, припадки в виде приступов неконтролируемого смеха или плача (геластические атаки). При МРТ головного мозга определяется опухоль нижней части гипоталамуса с вовлечением правого сосцевидного тельца, с четким контуром, сигналом идентичным серому веществу, с характеристиками соответствующими гипоталамической гамартоме.  

Cuvinte-cheie hamartomul hipotalamic, rezonanța magnetică nucleară, imagistica