Factorii de risc pentru accidentul vascular cerebral la adulții tineri în populația Republicii Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 3
Ultima descărcare din IBN:
2018-05-01 20:39
Vizualizări 54
Vizitatori unici 27
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.831-005.1-036-053.81(478) (1)
Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos (464)
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 5(57) / 2017 / ISSN 1857-0011
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Factorii de risc pentru accidentul vascular cerebral la adulții tineri în populația Republicii Moldova


CZU: 616.831-005.1-036-053.81(478)
Pag. 108-109

Groppa Stanislav12, Efremova Daniela2
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
 
Disponibil în IBN: 11 January, 2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

AVC la adulții tineri reprezintă o problemă majoră de sănătate publică. O mai bună înțelegere a factorilor de risc și a prognosticului pe termen lung este extrem de importantă. Până în prezent, informațiile detaliate privind factorii de risc pentru AVC la tineri rămân limitate. Având în vedere creșterea incidenței AVC la tineri, rata crescută a AVC de etiologie nedeterminată căt și prevalența înaltă a factorilor de risc vasculari tradiționali, există o necesitate indispensabilă de cercetare aprofundată a acestor aspecte.

Cuvinte-cheie AVC, Tineri, epidemiologie, factori de risc