Factorii de risc ai accidentului vascular cerebral la copii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
388 13
Ultima descărcare din IBN:
2019-06-13 15:32
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.831-005.1-053.2-036 (1)
Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos (305)
SM ISO690:2012
LUPUŞOR, Nadejda; REVENCO, Ninel; CĂLCÎI, Cornelia; SPRINCEAN, Mariana; PASARI, Ramina; IACOMI, Vladimir; BANTAȘ, Alina; GRUZINSCHI, Andriana; HADJIU, Svetlana. Factorii de risc ai accidentului vascular cerebral la copii. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2017, nr. 5(57), pp. 97-98. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 5(57) / 2017 / ISSN 1857-0011

Factorii de risc ai accidentului vascular cerebral la copii

Risk factors for stroke in children


CZU: 616.831-005.1-053.2-036
Pag. 97-98

Lupuşor Nadejda12, Revenco Ninel21, Călcîi Cornelia12, Sprincean Mariana21, Pasari Ramina1, Iacomi Vladimir1, Bantaș Alina1, Gruzinschi Andriana1, Hadjiu Svetlana12
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
 
Disponibil în IBN: 11 ianuarie 2018


Rezumat

Rezultatele studiului preliminar au constatat că în declanșarea AVC perinatal și pediatric un rol important îl joacă factorii de risc. Aceasta sugerează necesitatea de a pune în discuție oricare factor agravant în cazul suspectării AVC la copii. 

Preliminary study results have shown that the risk factors are important triggers for perinatal and pediatric stroke. This suggests the need of discussing any aggravating factor in suspecting children stroke.

Cuvinte-cheie
accident vascular cerebral, factori de risc, copii,

AVC pediatric