Instalaţie eoliană de medie şi mare putere, pentru zone cu viteze mici de vînt
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
316 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-27 14:27
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.9+621.311.2 (7)
Economia energiei în general (434)
Electrotehnică (790)
SM ISO690:2012
BURCIU, Vitalie; BURCIU, Andrei. Instalaţie eoliană de medie şi mare putere, pentru zone cu viteze mici de vînt. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția II, 4-6 octombrie 2012, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2012, pp. 384-387.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II, 2012
Conferința "Energetica Moldovei"
Editia II, 2012, Chișinău, Moldova, 4-6 octombrie 2012

Instalaţie eoliană de medie şi mare putere, pentru zone cu viteze mici de vînt

Medium-power and high-power wind plants for areas with low wind speed

Ветростанция средней и повышенной мощности для регионов с малой скоростью ветра


CZU: 620.9+621.311.2
Pag. 384-387

Burciu Vitalie1, Burciu Andrei2
 
1 Institutul de Energetica al AŞM,
2 Visburg SRL
 
Disponibil în IBN: 11 ianuarie 2018


Rezumat

Se propune o nouă instalaţie eoliană pentru zone cu vitezi mici de vînt după cum este şi Republica Moldova. Construcţia simplă a acestei instalaţii eoliene şi amplasarea turbinelor eoliene în ea permite reducerea considerabilă a cheltuielelor la asamblarea ei, precum şi obţinerea unui randament major al instalaţiei.  

It proposes a new wind power plant for areas with wind speeds as low and Moldova. The simple construction of this wind turbine and wind turbine sitting in it considerably reduces the costs to assemble them and deliver major efficiency of the plant.

Предлагается новая ветровая станция для районов с низкой скоростью ветра, каким является и Республика Молдовы. Простота конструкции этой ветровой станции и размещения в ней ветровые турбины значительно снижает затраты на ее сборку и существенно повышает ее КПД.

Cuvinte-cheie
instalaţii eoliene,

turbine eoliene