Самовозбуждающийся асинхронный генератор в двухфазном исполнении
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
268 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-03-19 09:38
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.314 (58)
Electrotehnică (790)
SM ISO690:2012
БЕРЗАН, Владимир; ТЫРШУ, М.; BÎRLĂDEAN, Alexandru. Самовозбуждающийся асинхронный генератор в двухфазном исполнении. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția II, 4-6 octombrie 2012, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2012, pp. 336-342.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II, 2012
Conferința "Energetica Moldovei"
Editia II, 2012, Chișinău, Moldova, 4-6 octombrie 2012

Самовозбуждающийся асинхронный генератор в двухфазном исполнении

Two-phase asynchronous generator with self-excitation

Generator asincron bifazat cu autoexcitaţie


CZU: 621.314
Pag. 336-342

Берзан Владимир, Тыршу М., Bîrlădean Alexandru
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 11 ianuarie 2018


Rezumat

В статье рассматривается самовозбуждающийся асинхронный генератор в двухфазном исполнении, выполненный на основе асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. Исследования разработанного генератора выполнены по различным схемам соединения обмоток статора. Путём выбора числа витков фаз обмоток статора выполненные на различное напряжение с включением на фазу повышенного напряжения конденсаторов возбуждения, удалось снизить величину емкости и улучшить показатели и характеристики генератора.  

In article biphasic two-winding asynchronous generator, executed on the basis of the asynchronous motor with a short-circuited rotor is considered. Researches of the developed generator are executed under various schemes of connection of stator windings. Selecting phases wire numbers of stator windings implemented for various voltages with inclusion on a phase of the raised voltage of excitation condensers, allowed decreasing the size of capacity and improving indicators and generator characteristics.  

În articol se examinează generatorul asincron bifazat, îndeplinit pe baza motorului asincron cu rotor în scurtcircuit. Cercetările generatorului elaborat s-au înfăptuit cu diferite scheme de conexiuni a înfăşurărilor statorice. Prin alegerea numărului de spire a fazelor înfăşurărilor statorice îndeplinite la diferite tensiuni cu cuplarea la faza de tensiune înalta a condensatorilor de excitaţie permite micşorarea valorii capacităţii de excitaţie, îmbunătăţirea indicelor şi caracteristicelor generatorului.

Cuvinte-cheie
генератор, конденсатор,

фаза, обмотка, схема.