Aspecte etiologice ale accidentelor vasculare cerebrale la copii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-01-31 17:43
Vizualizări 119
Vizitatori unici 48
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.831-005.1-053.2-02 (1)
Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos (464)
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 5(57) / 2017 / ISSN 1857-0011
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte etiologice ale accidentelor vasculare cerebrale la copii

Etiological aspects of stroke in children


CZU: 616.831-005.1-053.2-02
Pag. 100-101

Sprincean Mariana12, Revenco Ninel21, Lupuşor Nadejda12, Călcîi Cornelia21, Pasari Ramina1, Iacomi Vladimir1, Bantaș Alina1, Gruzinschi Andriana1, Hadjiu Svetlana12
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
 
Disponibil în IBN: 11 January, 2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

Factorii etiologici ai AVC la copii sunt multipli, se completează reciproc şi sunt diferite faţă de adult. Multiplele aspecte etiologice ale AVC la copiii sunt concepute, preponderent, prin prisma factorilor de risc, elucidarea şi precizarea cărora este necesară unei cercetări ulterioare. AVC la copii, mai cu seamă în perioada recentă de dezvoltare a complexului de ştiinţe medicale, se confi gurează a fi un subiect extrem de important de preocupare pentru societatea contemporană în genere.

The etiologic factors of stroke in children are multiple, complement each other and are different from the adult. The multiple etiological aspects of stroke in children are mainly designed in terms of risk factors, the elucidation and specification of which is necessary for further investigation. Stroke in children, especially during the recent development of the medical science complex, is set to be a very important subject of concern for contemporary society in general.

Cuvinte-cheie accident vascular cerebral (AVC), copii, factori etiologici, AVC ischemic (AVCI), AVC hemoragic (AVCH).