Тепловые насосы на диоксиде углерода для виноделия, птицеводства и молочной промышленности
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
492 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-03-16 15:32
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.577:63 (3)
Energie pneumatică, mașini și scule. Refrigerare (46)
Agricultură și alte științe și tehnici înrudite. Silvicultură. Agricultură. Exploatarea vieții sălbatice (4796)
SM ISO690:2012
ШИТ, М.; АНДРОНАТИЙ, Николай; ИОЙШЕР, А.; ТИМЧЕНКО, Д.; ШИТ, Б.М.. Тепловые насосы на диоксиде углерода для виноделия, птицеводства и молочной промышленности. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția II, 4-6 octombrie 2012, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2012, pp. 312-319.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II, 2012
Conferința "Energetica Moldovei"
Editia II, 2012, Chișinău, Moldova, 4-6 octombrie 2012

Тепловые насосы на диоксиде углерода для виноделия, птицеводства и молочной промышленности

Carbon dioxide heat pumps for vine, poultry and dairy industry

Pompele de căldură pe dioxid de carbon pentru vinificaţie, avicultură şi industria de prelucrare a produselor lactate


CZU: 621.577:63
Pag. 312-319

Шит М., Андронатий Николай, Иойшер А., Тимченко Д., Шит Б.М.
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 11 ianuarie 2018


Rezumat

Рассмотрены новые схемы применения тепловых насосов в виноделии, птицеводстве, молочной промышленности, а также термодинамические циклы и экономическая эффективность этих теплонасосных установок.  

New schemes of heat pumps use in winemaking, poultry and dairy industry are studied. Heat pumps thermodynamic cycles and heat pump stations economic efficiency data are shown as well.  

Sunt examinate schemele nouă de utilizare a pompelor de căldură în vinificaţie, avicultură şi în industrie de prelucrare a produselor lactate. De asemenea sunt studiate cicluri termodinamice şi eficienţă economică a instalaţiilor cu pompele de căldură.

Cuvinte-cheie
пищевая промышленность, тепловые насосы, диоксид углерода

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-57983</doi_batch_id>
<timestamp>1634976121</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2012</year>
</publication_date>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Тепловые насосы на диоксиде углерода для виноделия, птицеводства и молочной промышленности</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Mikhail</given_name>
<surname>Şit</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Nicolae</given_name>
<surname>Andronati</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Anatolii</given_name>
<surname>Ioişer</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Dmitrii</given_name>
<surname>Timcenco</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Boris</given_name>
<surname>Şit</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2012</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>312</first_page>
<last_page>319</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>