Энергосберегающие технологии и возобновляемые источники энергии в Омской области
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
355 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-30 21:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.92(470) (2)
Economia energiei în general (448)
SM ISO690:2012
СУТЯГИНСКИЙ, М.; АГЕЕВ, А.; ПОТАПОВ, Ю.; ЮША, В.Л.. Энергосберегающие технологии и возобновляемые источники энергии в Омской области. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția II, 4-6 octombrie 2012, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2012, pp. 299-302.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II, 2012
Conferința "Energetica Moldovei"
Editia II, 2012, Chișinău, Moldova, 4-6 octombrie 2012

Энергосберегающие технологии и возобновляемые источники энергии в Омской области

Tehnologiile de conservare a energiei electrice şi surse regenerabile de energie în regiunea Omsk

Energy-saving technologies and renewable energy sources in Omsk region


CZU: 620.92(470)
Pag. 299-302

Сутягинский М., Агеев А., Потапов Ю., Юша В.Л.
 
Омский государственный технический университет
 
Disponibil în IBN: 11 ianuarie 2018


Rezumat

В докладе рассмотрены вопросы экономически целесообразного использования возобновляемых источников энергии лесной и сельскохозяйственных отраслей при кластерном подходе организации производства в Омской области. Представлены технологические цепочки комплексной переработки отходов растительного сырья для нужд нефтехимического, лесоперерабатывающего, кремниевого и агропромышленного комплексов на основе энергосберегающих технологий.  

In the report questions of economically reasonable use of renewable energy resources in wood and agricultural industries in case of a cluster approach to organization of production in the Omsk region are considered. Technological value chains of complex vegetative resources wastes processing for petrochemical, timber-processing, silicon and agroindustrial complexes needs on the basis of energy-saving technologies are provided.  

În lucrare se examinează utilizarea surselor de energie regenerabile viabile economic de cherestea şi a industriilor agricole, în abordarea de grup, organizarea producţiei în regiunea Omsk. Sunt prezentate circuitele tehnologice de prelucrare complexă a deşeurilor de material vegetal pentru nevoile complexelor de petrochimie, lemn, siliciu şi sectoarele agricole în baza de economisire a energiei.

Cuvinte-cheie
энергоресурсосбережение, органический углерод, пиролиз,

кластер